หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ หนังสือ “๕๐๐ พระอรหันต์บรรลุธรรมเพราะชาดก” หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

500chadok_Phra_xa_ra_han.jpg

๕๐๐ พระอรหันต์บรรลุธรรมเพราะชาดก

        หนังสือ “๕๐๐ พระอรหันต์บรรลุธรรมเพราะชาดก” เล่มนี้ จัดเป็นชาดกอีกเล่มที่ผู้ฟังฟังชาดกจบแล้ว บรรลุธรรมเป็นทีม เหมือนกัน แต่ที่พิเศษกว่า ตรงที่ผู้ฟังทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็น พระภิกษุ บรรลุอริยบุคคลขั้นสูงสุดคือพระอรหันต์อย่างเดียว  หลังจากฟังจบ เรื่องสุดท้ายกุณาลชาดก พระศาสดาทรงเทศน์ธรรมะ บทอื่นๆ ด้วย

        นิทานชาดก นอกจากให้ข้อคิด หลักธรรม สาระบันเทิง ในเนื้อหาแล้ว สิ่งที่ซ่อนอยู่เป็นกุศโลบายในการช่วยให้ผู้ฟังธรรม สามารถบรรลุธรรมได้อย่างง่ายดาย เป็นอัศจรรย์

        จากการรวบรวมและเรียบเรียงชาดกในแง่มุมต่างๆ มาหลายปี และหลายเล่ม เล่มนี้ถือเป็นความภูมิใจที่ได้นำเสนอ

สิริปุณฺโณ
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ไลน์ไอดี Line ID : Siripunno
แฟนเพจ [email protected]: Siripunno
อีเมล์ E-mail : [email protected]

สารบัญ
๑. ปลาสชาดก ว่าด้วย เหตุที่จะต้องหนีจากไป หน้า ๑๓
๒. โกฏสิมพลิชาดก ว่าด้วย การระวังภัยที่ยังไม่มาถึง หน้า ๑๙
๓. สีลวีมังสชาดก ว่าด้วย ความลับไม่มีในโลก  หน้า ๒๕
๔. สิคาลชาดก ว่าด้วย สุนัขเข้าอยู่ในท้องช้าง หน้า ๓๑
๕. กุมภการชาดก ว่าด้วย เหตุให้ประพฤติภิกขาจาริยวัตร หน้า ๓๙
๖. ปานียชาดก ว่าด้วย การทำบาปแล้วรังเกียจบาปที่ทำ หน้า ๔๗
๗. กุณาลชาดก ว่าด้วย นางนกดุเหว่า หน้า ๕๙
บทวิเคราะห์ หน้า ๑๔๒หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ หนังสือ “๕๐๐ พระอรหันต์บรรลุธรรมเพราะชาดก”
ลำดับเรื่อง : สิริปุณฺโณ   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 33 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 34 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 7
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล