อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ พิเศษ 1

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ พิเศษ 1
"คนเช่นเราใช่จะไร้เสียซึ่งปัญญา ชั่วก็รู้ ดีก็เห็น เราจะฆ่าตัวเองเพราะความปรารถนาลามกทำไม ที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้น บางคนคงจะไม่รู้จักคำว่า "ธรรมกาย" มีอยู่ที่ไหน หมายเอาใคร...อ่านต่อ
เป้าหมายของชีวิตเราคือ ไปที่สุดแห่งธรรม เป้าหมายเบื้องต้นก็คือ การเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว มหาทานบารมีนี้เป็นสิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสั่งสมเอาไว้ เพราะการไปที่สุดแห่งธรรมนั้น...อ่านต่อ
หลวงพ่อได้ทราบกิตติศัพท์เกี่ยวกับคุณยายมาบ้าง ก่อนที่จะได้ไปพบกับคุณยาย ได้ยินมาจากพระอาจารย์ของหลวงพ่อ ที่ท่านเคยไปฝึกสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำอยู่นานพอสมควร ท่านเล่าให้ฟังว่า...อ่านต่อ
คุณวรรณภา วิทยาอุดมพันธุ์ กับคุณลาวัณย์ ตั้งสัตยาวิรุพห์ อยู่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา เล่าว่า...อ่านต่อ
คุณวรรณี ธิติศุภโชติ อยู่เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เล่าเรื่องของเธอว่า เธอมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายอยู่เสมอ โดยเฉพาะบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน และงานบุญใหญ่ของวัดเช่น มาฆบูชา วิสาขบูชา ทอดกฐิน...อ่านต่อ
อาจารย์คัทลิยา เนียวสกุล อยู่ อ.เมือง จ.ชลบุรี (โทร.๐๑-๘๓๒๖๘๑๓) เป็นผู้เล่าว่า ได้เริ่มมาทำบุญ ที่วัดพระธรรมกาย เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๐...อ่านต่อ
คุณศิริลักษณ์ คงศรีเจริญ อยู่เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เล่าว่าได้มาที่วัดพระธรรมกายและได้ร่วมสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ เพราะคุณวิภาพร กิตติวงศ์วัฒนา เป็นผู้ชักชวน...อ่านต่อ
คุณไพรัตน์ จันทร์ทุม เล่าว่า แต่เดิมมีอาชีพทำเฟอร์นิเจอร์และรับตกแต่งภายใน ในยุคเศรษฐกิจมีปัญหาขณะนี้ ไม่ค่อยมีใครว่าจ้างให้ทำงาน...อ่านต่อ
คุณพรรณราย วณิชยางกูรานนท์ อยู่เขตสัมพันธวงค์ เล่าว่า ครอบครัวของเธอมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายตั้งแต่สมัยมารดาของเธอยังมีชีวิตอยู่ มารดาของเธอชื่อ...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล