อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 24

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 24
การเจริญพุทธานุสตินี้ เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว ครั้งหนึ่งพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า "ท่านจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกว่าภาวนาทั้งหลาย เมื่อเจริญพุทธานุสตินี้แล้ว...อ่านต่อ
คุณนฤมล ศรีสมนึก อยู่ที่ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เล่าว่า สามีมาช่วยงานวัดและเป็นผู้นำบุญมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๖...อ่านต่อ
คุณปทุม คงสาคร อยู่ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เล่าเรื่องอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุมาว่า เรื่องแรก เมื่อทำบุญได้รับพระมหาสิริราชธาตุมาได้นำมาแขวนคอ...อ่านต่อ
คุณพสธร แสงพลอยเจริญ เล่าว่า เข้าวัดครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยการชักชวนของคุณวศินี หุ่นโพธิ์ ซึ่งเป็นน้องสาว วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กันยายน...อ่านต่อ
คุณสุขญา เอกวิทยานุรักษ์ พนักงานบัญชี บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง บ้านอยู่ที่บุคคโล ธนบุรี กทม. เล่าว่า ได้พบอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุหลายเรื่อง...อ่านต่อ
คุณบูรพา และคุณอริสรา สุพิชญางกูร ทำงานที่บริษัทเซอร์วิเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คุณอริสราเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๘...อ่านต่อ
คุณสุทธามาศ ภัทรนุรักษ์ อยู่ที่ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เล่าว่าตนเองได้ทำบุญสร้างองค์พระประดิษฐานภายนอกและบนโดม มหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
คุณสุนิน นาคแพน อยู่ที่ซอยเพชรเกษม ๔๘ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เล่าว่า ได้เปิดร้านขายเสื้อผ้าวัยรุ่นที่ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง...อ่านต่อ
คุณรัตนาภรณ์ วงศ์มีแก้ว หรือใครๆ เรียกว่าครูน้อย เล่าว่า ตนเองเป็นครูของเด็กชายนาวิน ประดิษฐ์ดี เป็นนักเรียน อายุ ๙ ขวบ เด็กชายนาวินจะไปโรงเรียนหรือจะกลับบ้าน...อ่านต่อ
คุณทองใบ วันดี เป็นโยมแม่ของหลวงพี่รูปหนึ่งในวัด อยู่ที่ ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เล่าว่า วันหนึ่งคุณแม่ของท่านชื่อ เพ็ง วันดี อายุ ๘๖ ปี...อ่านต่อ
คุณนิติยา วงศ์นรรัตน์ เล่าว่า มาวัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้ยินข่าวไม่ดีเกี่ยวกับวัดอยู่บ้าง จึงต้องการมาจับผิด มาด้วยกัน ๔ คน พอมาถึงก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของวัด...อ่านต่อ
คุณสุจินตนา ชูชัยศรี เป็นเจ้าของโรงงานผลิตประตูหน้าต่าง อยู่กรุงเทพฯ เล่าว่า เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๖ เนื่องจากลูกชายมาบวชเป็นยุวธรรมทายาท...อ่านต่อ
คุณชนิสรา วินิตกฤษฎา มีอาชีพค้าขายวัสดุก่อสร้าง อยู่ที่ จ.นครสวรรค์ ตัวบ้านตั้งอยู่ติดกับเชิงภูเขา เล่าว่า ได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวไว้แล้ว...อ่านต่อ
คุณสายฝน สะพง อยู่ที่ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เล่าว่า ประมาณกว่าสิบปีมาแล้ว เคยได้รับอุบัติเหตุลื่นหกล้ม ทำให้ข้อมือเคล็ด...อ่านต่อ
คุณวิจิตรา กระจ่าง อยู่ที่ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสิน สาขาประชาชื่น ตำแหน่งการเงิน เล่าว่า มาทำบุญกับวัดพระธรรมกายครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๒...อ่านต่อ
เรื่องแรก ก่อนงานมาฆบูชาปี พ.ศ.๒๕๔๒ (วันที่ ๑ มีนาคม) เกิดป่วยเป็นโรคท้องเสียอยู่ถึง ๓ วัน หมดแรงจึงกลับไปนอนพักที่บ้าน แต่ยังมีอาการไม่ดีขึ้น...อ่านต่อ
คุณปาริฉัตร คามาตะ อยู่ที่เมืองกันม่าเคน ทากาซากิ ประเทศญี่ปุ่น เล่าว่า ได้รับหนังสือประกายธรรมจากศูนย์กัลยาณมิตร กรุงโตเกียว อ่านอยู่ทุกเดือน จึงได้มีโอกาสร่วมทำบุญต่างๆ กับทางวัดพระธรรมกายเสมอมา...อ่านต่อ
คุณวิลาศ แสงงาม อยู่ที่หมู่บ้านมหาชัยธานี ๒ ถนนสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร เล่าว่า ได้สร้างพระแกนกลางไว้ ๒ องค์ พอได้รับพระของขวัญแล้วก็แบ่งกับภรรยาชื่อ อ๊อด...อ่านต่อ
คุณพัชรินทร์ ทวนทอง เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ได้เล่าว่า เรื่องแรก เธอเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล