อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 31

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 31
วันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี้ เราได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีกับพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนเรือนหมื่น พระภิกษุสามเณรก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน เป็นการรวมกันของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา...อ่านต่อ
คุณเสาวคนธ์ ตันสุหัช อยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เล่าว่า ก่อนที่เธอจะเข้าวัดประมาณปลายปี พ.ศ.๒๕๔๐ วันหนึ่งได้สนทนากับคุณลุงท่านหนึ่งที่ท่านเก่งเรื่องทำสมาธิ ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องภพหน้าของเธอ...อ่านต่อ
คุณนุกูล วรรณสมบูรณ์ อยู่ย่านสุทธิสาร กรุงเทพมหานคร ได้เล่าว่า เรื่องที่ประสบกับอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ นอกจากเป็นเรื่องเหลือเชื่อแล้ว ยังเป็นความเชื่อส่วนตัวไม่อาจที่จะนำมาเป็นบรรทัดฐานของผู้ใด...อ่านต่อ
คุณสุชาดา โหละสุต อยู่ที่เขตสุขุมวิท กรุงเทพฯ มีอาชีพเป็นทันตแพทย์ เข้าวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๙ เล่าว่า โดยปกติที่ได้รับฟังเรื่องอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุ ก็มักจะคิดว่า เรื่องบางเรื่อง...อ่านต่อ
ร.อ.สมพงษ์ ชำสำราญ อยู่ที่ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เล่าว่า เมื่อ ๗ ปีที่แล้วได้ไปแข่งขันฟุตบอล ในการฝึกร่วมกับประเทศสิงคโปร์ ที่จังหวัดลพบุรี แล้วเกิดอุบัติเหตุ...อ่านต่อ
คุณสุนทร สาระวัลย์ อยู่ที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทำธุรกิจเย็บผ้าบูติค ส่งขายที่ประตูน้ำ มาวัดเป็นประจำตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๘ เล่าว่าเขามาวัดแล้ว มีแต่กำไรชีวิตคือ ได้ทั้งทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา...อ่านต่อ
คุณกานดา หาญเพชรสกุล อยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เล่าว่า ตนเองและสามี (คุณวิพัฒน์ หาญเพชรสกุล) เริ่มเข้าวัดปลายปี พ.ศ.๒๕๓๕ และได้มาวัดทุกอาทิตย์ต้นเดือนตลอดมา ในปี พ.ศ.๒๕๓๗...อ่านต่อ
คุณนรา สาริกบุตร อยู่ที่เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เล่าว่า ตนเองได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณวิไล ศิวะโกศิษฐ์ ซึ่งมีอาชีพทำธุรกิจโรงไม้ อยู่ที่ถนนวงศ์สว่าง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘...อ่านต่อ
คุณแตงอ่อน พลายมาศ อยู่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เล่าว่าเธออายุมากแล้ว ชอบทำบุญ เคยไปวัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ แล้วก็ทิ้งช่วงไปพักหนึ่งแต่ระยะหลังมาวัดตลอด...อ่านต่อ
ปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เราได้ร่วมกันทำบุญ ทอดผ้าป่าสร้างหลังคาสภาธรรมกายสากล ส่วนที่ต่อเติมออกไปรอบทิศกันแล้ว ป้าขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกคน...อ่านต่อ
คุณวัชรินทร์ ศรีสุนทร อยู่เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เริ่มเข้าวัด พระธรรมกายเพราะน้องชายมาอบรมธรรมทายาท เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้เป็นประธานกองในการทอดกฐินในปีนั้นเป็นครั้ง...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องกรรม ตนเป็นทายาทแห่งกรรม ประกอบเหตุเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น ฉะนั้นผู้ไม่ประมาท จึงหมั่นประกอบเหตุแห่งความดี สั่งสมกรรมดีไว้เสมอ เมื่อจังหวะหนึ่งของชีวิตพบกับภาวะคับขัน...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล