อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒ (พิธีปิดธุดงค์วิสาขบูชา)

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๒
(พิธีปิดธุดงค์วิสาขบูชา)


สร้างบารมีกันต่อไป

วันวิสาขบูชาที่ผ่านมานี้ เราได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีกับพระภิกษุสามเณรเป็นจำนวนเรือนหมื่น พระภิกษุสามเณรก็มีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกัน เป็นการรวมกันของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา จำนวนมากมายในสภาธรรมกายสากลหลังนี้ ทั้งหมดนี้เป็นบุญของลูกทุกคนที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจโดยไม่กลัวอุปสรรคใดๆ ไม่กลัวความทุกข์ยากลำบาก


หลวงพ่อทราบดีว่าในสภาวะนี้ ลูกทุกคนจะต้องอดทนเป็นพิเศษ ทั้งในการแสวงหาปัจจัย ๔ เพื่อมาสร้างมหาทานบารมี ทั้งในการทำความเข้าใจกับมหาชนทั้งหลาย ทั้งจะต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจที่จะทำภารกิจที่หลวงพ่อและหมู่คณะได้มอบหมายให้ทำงานพระศาสนา สิ่งที่ลูกทั้งหลายได้ทำนั้น อยู่ในสายตาของหลวงพ่อ ของมนุษย์ และของเทวาทั้งหลายอยู่ตลอดเวลา


หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคน สร้างบารมีกันต่อไป มุ่งงานต่อไปครั้งหน้า คือวันที่ ๘ สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทำให้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตการสร้างบารมีของเราที่ได้มาเกิดในชาตินี้ให้สมภูมิเต็มภูมิ สมใจในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะหลับตาลาโลก ภาพเหล่านี้ก็จะมาปรากฏให้ลูกทั้งหลายได้เห็นเพราะจะนำมาซึ่งความปีติความเบิกบานใจ จนกระทั่งมรณภัยไม่มีความหมายอะไร สิ่งนี้จะเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่ที่มาปรากฏขึ้นในใจที่สว่างไสวของลูกทุกคน ลูกจะเป็นที่ยินดีต้อนรับของเทวดาทั้งหลาย เหมือนธัมมิกอุบาสก ผู้ได้สั่งสมบุญกุศลให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มาตลอดเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายก่อนจะลาโลก


เทวดาทุกชั้นอยากได้ธัมมิกอุบาสกไปเป็นสหาย ไปเป็นหมู่เป็นพวก ได้ลงมากันทุกชั้น เพื่อที่จะมาเชิญชวนให้ธัมมิกอุบาสกไปอยู่ด้วย ลูกก็เช่นเดียวกัน อยู่ในสายตาของเทวาทั้งหลาย ผู้มีทิพยจักขุสว่างไสว มองเห็นได้ตลอด ปกติเทวดาเขาไม่มองว่าใครสวย ใครหล่อ ใครรวย หรือว่าใครจน แต่เขาจะดูว่า ใครสร้างบารมี ใครทำความดี และก็ทำความดีโดยไม่หวาดหวั่นต่ออุปสรรคใดๆ มีขันติธรรม สร้างบารมีอย่างเต็มกำลัง สุดกำลังทีเดียว เทวดาเขาจะสอดส่ายสายตาดูตรงนี้ เขาจะหยุดการละเล่นชั่วคราว ความบันเทิงในโลกสวรรค์ชั่วคราว หันมามองดูแลลูกทุกคน ด้วยดวงตาที่สดใส ด้วยดวงใจที่ปีติเบิกบาน ทุกครั้งที่เห็นลูกสร้างบารมี บุญก็เกิดขึ้นในดวงใจของเทวดาทุกครั้ง เพราะเขาจะอนุโมทนาทุกครั้งที่ได้เห็นลูกทุกคนสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลัง ในเวลาเดียวกัน เทวดาทั้งหลายก็รู้สึกเสียดายโอกาส ไม่ได้มาเกิดร่วมยุคร่วมสมัยของการสร้างบารมีในยุคนี้ของเรา เขาเสียดายว่าเขามาเป็นเทวดา สร้างบารมีไม่ได้ ได้แต่เสวยผลบุญที่ได้ทำไว้ตอนเป็นมนุษย์ เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้บุญด้วยการอนุโมทนา เทวดาก็จะฉกฉวยโอกาสนี้ เล็งแลดูลูกทุกคนที่กำลังสร้างบารมีกันอย่างเป็นสุขแล้วก็สนุกสนานโดยไม่คำนึงถึงความยากลำบาก


งานที่แท้จริง

ตราบใดที่เรายังไม่ชนะพญามาร อุปสรรคก็มีอยู่ตลอดเวลา มารมีบารมีลด มารหมดบารมีเพิ่ม ตราบใดที่กิเลสมารยังมีอยู่ หรือมารทั้ง ๕ ฝูงยังมีอยู่ อุปสรรคก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องเจอ เพราะฉะนั้น อย่าหวั่นไหว ในกรณีที่เราเจออุปสรรคในทุกๆ ด้าน จากคน สัตว์ สิ่งของ ดินอากาศฟ้า สถานการณ์อันใด อย่าให้สิ่งนี้เป็นอุปสรรคขัดขวางหนทางแห่งการสร้างบารมี ตรงกันข้าม ควรให้สิ่งนี้ เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจว่าเราจะต้องสร้างบารมีของเราให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีก และเรายังมีงาน ที่แท้จริงที่ลูกทุกคนจะต้องทำกันต่อไป งานที่แท้จริงก็คือการทำใจให้หยุดนิ่ง ไปค้นหาที่สุดแห่งธรรมที่อยู่ภายในตัว นั่นคืองานที่แท้จริง ซึ่งกำลังรอคอยอยู่ เมื่องานหยาบของเราเบาบางลงไป งานนั้นคืองานที่แท้จริงของลูกทุกคน แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะของการครองเรือนก็ตาม ก็ยังเป็นงานที่แท้จริงของลูกทุกคนที่จะต้องมีสำนึกลึกๆ คิดเอาไว้อย่างนี้อยู่ให้ได้ตลอดเวลา


เพราะฉะนั้นอุปสรรคอันใดที่เกิดขึ้นอย่าไปกังวล อย่าไปคำนึงถึง อย่าให้กำลังใจของเราตกลงมา ควรจะเสริมกำลังใจเพิ่มขึ้นไปอีก กำลังใจยิ่งใช้ยิ่งมี ไม่หมดสักทีติดไปชาติหน้า คำว่าหมดกำลังใจไม่มีสำหรับพวกเรา ไม่เหมือนกินขนม กินไปแล้วมันก็หมด เข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมา กำลังใจไม่ใช่อย่างนั้น ดวงปัญญาไม่ใช่อย่างนั้น การสร้างบารมี มหาทานบารมีก็ไม่ใช่อย่างนั้น เงินทองมีไว้ใช้สร้างบารมี ยิ่งใช้ยิ่งมีติดไปชาติหน้า กำลังใจยิ่งใช้ก็ยิ่งมี ดังนั้นเราจะไม่มีวันหมดกำลังใจ

 

สร้างมหาทานบารมีบูชาธรรมคุณยาย

เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ทุ่มเทชีวิตจิตใจบูชาธรรมคุณยายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเรา ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ให้กำเนิดหลวงพ่อในทางธรรมและหมู่คณะ และมีส่วนสนับสนุนเป็นหลักเป็นประธานจนกระทั่งพวกเราได้มีโอกาสมาสร้างบารมีในยามนี้ท่านอายุย่างเข้าปีที่ ๙๑ สังขารท่านอ่อนแอแต่จิตใจยังเข้มแข็งเหมือนเดิม เวลาหลวงพ่อไปเยี่ยมท่าน ท่านลืมตาดูแต่ไม่พูดอะไร ดูอยู่นานทีเดียว ดูอยู่ตลอดเวลา คล้ายจะบอกว่า แต่ก่อนนี้ยายยังพูดได้ สิ่งที่ยายสอนทั้งหมด ไปทำให้ได้ ถ้าเราทำอย่างท่าน เราก็เป็นอย่างท่าน เป็นยอดนักสร้างบารมีที่สมบูรณ์ไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา


ตอนนี้ท่านอยู่ในฐานะผู้ชนะแล้ว ถึงแม้จะยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ตาม ท่านเคยกล่าวตอนที่ท่านยังแข็งแรงอยู่ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของยาย จะแพ้ชนะกันก็ขึ้นอยู่กับชาตินี้ ถ้าหากว่า ยายสร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่ง สู้จนกระทั่งหมดลม โดยไม่เพลี่ยงพล้ำไปทำความไม่ดี ภพต่อไปถ้ายายมาเกิดอีก ความดีที่ยายทำนี้ จะส่งผลให้ยายสร้างบารมีสะดวกกว่าชาตินี้อีกมากมายก่ายกองทีเดียว ยายจะไม่มีวันถอยหลัง จะรุกหน้าเรื่อยไป


คุณยายท่านอยากจะไปนิมนต์พระด้วยตัวท่านเองทั่วประเทศ อยากจะไปทั้ง ๓๐,๐๐๐ วัด แต่สังขารท่านไม่อำนวย เพราะฉะนั้น ยายท่านก็ฝากลูกทุกคนไปนิมนต์พระเณรให้ได้ทั่วประเทศทุกวัด อย่างน้อยก็ให้ได้ ๑๐,๐๐๐ วัด เอามาให้ท่านได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีและตัวของลูกเองก็จะได้มีโอกาสสร้างมหาทานบารมีด้วย บุญนี้ก็จะได้ติดไปทุกภพทุกชาติจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม จะทำให้ลูกทุกคนสร้างบารมีได้สะดวกสบายจนตลอดรอดฝั่งเช่นเดียวกับคุณยายของเรา

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล