จงเก็บรักษาไว้ไห้ดี เมื่อมีอุปสรรคอันใดเกิดขึ้น น้อมระลึกถึงบูญ จงตั้งจิตอธิฐานเอาเถิด


ต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร “พร้อมส่วนกลาง” ที่ด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เท่านั้น
...อ่านต่อ
พระของขวัญเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญ พิธีทอดกฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โครงการ “สวดธรรมจักร 1,330 จบ เข้าพรรษา” บูชาธรรม 133 ปี พระมงคลเทพมุนี
...อ่านต่อ
เนื่องใน “ สัปดาห์อาสาฬหบูชา 2,605 ปี ไตรรัตนปุณณมี ” ขอเชิญสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ พระมหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
เริ่มสะสมยอดโครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 จนถึง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2560
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ กฐินธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
...อ่านต่อ
วันอุปสมบทของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระผู้เป็นดั่งตะวันธรรมนำความสว่างไสวแก่หมู่ชน
...อ่านต่อ
ในวาระวันคุ้มครองโลกวันศุกร์ที่  22 เมษายน พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ เป็นวันครบ 6 รอบ หรือ 72 ปี ของคุณครูไม่ใหญ่
...อ่านต่อ
อนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนี ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นบนแผ่นดินบางปลานี้จะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำ
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญ พิธีตอกเสาเข็มรัตนชาติ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
...อ่านต่อ
ในปีนี้ศิษยานุศิษย์ ทุกท่านจึงตั้งใจที่จะเป็นเจ้าของบุญหลังคามหารัตนวิหารคดให้สำเร็จโดยเร็วไว
...อ่านต่อ
การสร้างเสาแก้วพันปี เพื่อรองรับมหารัตนวิหารคดคือบุญใหญ่ และผู้ที่สามารถจะสร้างนั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น
...อ่านต่อ
พระของขวัญที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ 8 วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
...อ่านต่อ
"มหากฐิน" คือ กฐินสามัคคีที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธา
...อ่านต่อ
ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
...อ่านต่อ
มาร้อยให้เลี้ยงได้ร้อย มาล้านให้เลี้ยงได้ล้าน และถ้าครัวนี้สร้างเสร็จสำเร็จบริบูรณ์
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ใดมีจิตศรัทธาเลื่อมใสพระรัตนตรัย แล้วก่อสร้างอุโบสถ พัทธสีมา จะประกอบด้วยผลอานิสงส์มาก
...อ่านต่อ
อาคารบุญรักษา และมหาสังฆทาน 30,000 วัด 2 bigboon ที่ไม่ควรพลาด
...อ่านต่อ
 สภาวะขาลงของเศรษฐกิจโลกไม่อาจดึงรั้งกุศลศรัทธาของผู้ตั้งใจเอาชนะความตระหนี่ได้
...อ่านต่อ
ด้วยอานิสงส์ที่เคยถวายแผ่นอิฐทองคำเพื่อทำเป็นฐานเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นความสำคัญในการผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร