กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ขุมทรัพย์คือบุญ1 ย่อมให้ผลที่น่าปรารถนา ทั้งที่เป็นมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนชาวโลกให้แสวงหาประโยชน์ทั้งในโลกนี้และโลกหน้านั้น หมายความว่า คนเราตายแล้วไม่สูญ ยังต้องเกิดอีก
เรือเดินสมุทรที่นําสรรพชีวิตออกจากฝั่งแล่นไปสู่เป้าหมายปลายทางได้เพราะมีเชื้อเพลิงและเสบียง อาหารที่พอเพียง หากขาดเชื้อเพลิงและเสบียงแล้ว ชีวิตในเรือเดินสมุทร ย่อมน่าหวาดหวั่น น่าสะพรึงกลัว ต้องผจญกับภัย คือ คลื่นลม และสัตว์ร้ายในมหาสมุทร
ชีวิตในปรโลกนับล้านๆ ปี ขึ้นอยู่กับเวลาไม่กี่นาทีตอนสิ้นใจเหมือนขับรถไปถึงทางแยก ถ้าไปผิดทางก็ห่างไกลจากจุดหมายไปทุกที แต่การขับรถหลงทางยังกลับรถได้ แต่การพลัดไปในอบายเพราะหลงตายนั้นน่าสะพรึงกลัว
กรรมที่เป็นเหตุให้ไปเกิดในอรูปพรหมภูมิ เรียกว่า อรูปาวจรกุศลกรรม ซึ่งเป็นกุศลกรรมที่กระทำได้ แต่ทางมโนทวารทางเดียว คือเป็นบุญที่สำเร็จด้วยภาวนามัยในเรื่องการบำเพ็ญอรูปาวจรกุศลกรรมนี้ มีความเห็นแบ่งออกเป็น ๒ ประการ
ท่านทานบดีทั้งหลาย ฝุ่นในเล็บมือมีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับฝุ่นในแผ่นดิน ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สัตว์ที่ตายแล้วไปสู่สุคติก็มีประมาณน้อย ฉันนั้น การไปสู่สุคติจึงเป็นการยาก และเป็นที่ปรารถนาของชนทั้งหลาย
 ในสังสารวัฏอันยาวไกล ผู้พอใจในการเกิด ย่อมเกิดบ่อยๆ การเกิดบ่อยๆ นั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า เป็นความทุกข์ เพราะสิ่งที่ติดตามมา คือ ความแก่ ความเจ็บ และความตาย
ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์ สมบัติ ยศ บริวาร และความเป็นใหญ่มากกว่ากัน
กรรมที่เป็นเหตุให้ไปสู่รูปพรหมภูมิ เรียกว่า รูปาวจรกุศลกรรมนี้ต่างกันกับกามาวจรกุศลกรรม คือ
ฐานะทางสังคมในโลกนี้ วัดกันที่ใครมีทรัพย์ สมบัติ ยศ บริวาร และความเป็นใหญ่มากกว่ากัน
มิตร แปลว่า เพื่อนรักใคร่คุ้นเคย มารดา ชื่อว่า เป็นมิตรในเรือน เพราะเป็นผู้ให้ความรักใคร่คุ้นเคยตั้งแต่บุตรอยู่ในครรภ์ ทั้งยังมีอุปการะเลี้ยงดูแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่บุตร
ชีวิตของเราดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัย ๔ เราจึงแสวงหาปัจจัย ๔ มาหล่อเลี้ยงชีวิต แต่พวกเราทั้งหลายมีศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมนำบุญสู่มวลชน ในงานไทยเฟสติว่อล (Thai Festival)
คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายมองโกเลีย ร่วมงานเนื่องในการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส
วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดจันทบุรี
ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ได้จัดงานบุญประจำปี ครั้งที่ 18 ถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ และพิธีทักษิณานุปทานแด่บรรพชนตระกูลผ่องสวัสดิ์
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีตัดปอยผมธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 106 ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือนกันยายน และสัมมนาพิเศษกฐินธรรมชัย

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.28853669961294 Mins