ข้อปฎิบัติสาธุชน..เข้ามหารัตนวิหารคตเเละลานธรรม

วันที่ 16 พค. พ.ศ.2563

สาธุชนที่จะเข้ามหารัตนวิหารคตเเละลานธรรม
กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

เเละให้ผ่านจุดคัดกรองที่คอร์ 32  เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ

รับเจลหรือสเปรย์เเอลกอฮอล์ทุกคน
คณะทำงานป้องกัน COVID-19 วัดพระธรรมกาย

 Total Execution Time: 0.011042483647664 Mins