นิทานอีสป รวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป นิทานอีสปทั้งหมด นิทานพร้อมภาพสวยๆ นิทานอีสปและคติสอนใจ อ่านนิทานอีสปพร้อมรูปภาพประกอบ
นิทานอีสปที่คัดแต่เรื่องดีๆ อ่านแล้วสนุกและให้สาระคติสอนใจได้เป็นอย่างดี รวบรวมไว้ที่นี่ให้คุณได้อ่านกันแบบจุใจ

นิทานอีสป : นิทานอีสป พร้อมคติสอนใจรวมนิทานอีสปพร้อมภาพประกอบ  ข้อคิดสอนใจ

นิทานอีสป : ประวัติความเป็นมานิทานอีสป

ประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป

ประวัติความเป็นมาของนิทานอีสป , นิทานอีสป , อีสป , นิทานสอนใจ , นิทานอีสปสอนใจ , นิทาน , aesop fables ,  aesop

     เรื่องราวและที่มาของนิทานอีสป เนื่องจากอีสปมีชีวิตอยู่เมื่อหลายหลายพันปีล่วงมาแล้ว จึงยากที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับประวัติของอีสปที่ถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน อย่างไรก็ตาม แม้จะมีข้อมูลอยู่หลายกระแส แต่นักค้นคว้าประวัติส่วนใหญ่ของอีสปก็เห็นพ้องต้องกันว่าข้อมูลต่อไปนี้ "น่าจะเป็นเรื่องราวของอีสปที่ถูกต้องมากที่สุด" 

      อีสป เป็นทาสชาวกรีกคนหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลา 560 - 620 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือ 208 ปี ก่อนพุทธศักราช (พระพุทธเจ้าประสูตรเมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช) นับเวลาถึงปัจจุบันได้ 2,755 - 2,815 ปี เขาอาศัยอยู่ที่เมืองซาร์ดิสบนเกาะซามอสของประเทศกรีก เกาะนี้ตั้งอยู่ที่นอกชายฝั่งของประเทศตุรกีในปัจจุบัน ในสมัยกรีกโบราณชายฝั่งทะเลทั้งหมดของประเทศตุรกีก็มีชาวกรีกอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น อีสปเป็นคนพิการ ขี่เหร่ แต่เขามีจิตใจที่งดงาม ซึ่งตรงกันข้ามกับสังขารของเขา เริ่มแรกนั้นอีสปมาจากเทรซซึ่งเป็นนครรัฐแห่งหนึ่งในสมัยโบราณ ปัจจุบันเทรซเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของกรีกและบัลแกเรีย อีสปไปทำงานเป็นทาสที่เกาะซามอสกับนายทาส ชื่อเอียดมอน ในระหว่างที่เป็นทาส อีสปได้นำชื่อเสียงมาสู่ตนเองและนายของเขาด้วยการเป็นนักเล่านิทานผู้มีความสามารถจนเป็นที่รู้จักกันดีในท้องถิ่นนั้น ในที่สุดอีสปก็ถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการเป็นทาส เนื่องจากความเป็นผู้ที่มีไหวพริบและสติปัญญาอันเฉียบแหลมของเขานั่นเอง 

     เมื่ออีสปได้รับอิสรภาพนั้น เขามีชื่อเสัยงโด่งดังในการเล่านิทานมากจนได้รับเชิญให้ไปทำงานอยู่ในราชสำนักของกษัตริย์เครซุส ซึ่งทรงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลิเดียของเอเซียไมเนอร์ ขณะนั้นราชสำนักแห่งนี้มีนักปราชญ์ราชบัณฑิตผู้ฉลาดรอบรู้อยู่แล้วหลายท่านเช่น โซลอน แห่งกรุงเอเธนส์ และเทลีส แห่งมิเลทัส เป็นต้น ในไม่ช้ากษัตริย์เครซุสก็ทรงโปรดปรานอดีตทาสผู้นี้อย่างรวดเร็ว เพราะทรงพอพระทัยในสติปัญญาอันเฉียบแหลมและไหวพริบตามธรรมชาติของเขา อีสปสามารถถวายทั้งความสนุกสนาน และแง่คิดในด้านต่าง ๆ แก่พระองค์ ทำให้ทรงเรียนรู้ความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับการบ้านการเมืองของพระองค์ จากการฟังนิทานของอีสปมากกว่าจากการสนทนากับนักปราชญ์ประจำราชสำนักคนอื่น ๆ 

     ขณะนั้นกษัตริย์เครซุสทรงเป็นประมุขแห่งนครรัฐเล็ก ๆ ทั้งหลายของกรีกด้วย พระองค์ทรงส่งอีสปให้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชทูตยังเมืองหลวงของนครรัฐเหล่านี้ อีสปใช้นิทานของเขาทำให้เกิดความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างชาญฉลาด ที่เมืองโครินธ์ อีสปใช้นิทานของเขา เป็นสื่อตักเตือนชาวเมืองถึงภยันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้กฏหมู่ที่กรุงเอเธนส์ เขาใช้นิทาน เรื่อง "กบเลือกนาย" เป็นสื่อชักชวนให้ชาวเมืองเลื่อมใสในการปกครองของปีซัสเตรตัส เป็นผลสำเร็จ 

     อวสานชีวิตของอีสปมาถึง เมื่อกษัตริย์เครซุสส่งเขาไปปฏิบัติหน้าที่ราชทูตที่เมืองเดลฟิ ณ เมืองนี้ อีสปเล่านิทานโดยใช้สัตว์เป็นสัญาณบอกความจริงเกี่ยวกับความอยุติธรรมทางการเมืองให้ชาวเมืองรู้ การกระทำของเขาได้จุดไฟแห่งความโกรธแค้น ให้ไหม้โหมกระหน่ำในหัวใจของนักการเมืองแห่งเมืองเดลฟิอย่างหนัก  นักการเมืองเหล่านี้จึงคิดแก้แค้นอีสป โดยการแอบเอาขันทองศักดิ์สิทธิ์แห่งวิหารเทพอะพอลโลไปใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของอีสป แล้วกล่าวหาว่าเขาเป็นขโมย ในที่สุดอีสปจึงถูกตั้งข้อหาว่ากระทำการลบหลู่และทำลายชาวเดลฟิอย่างร้ายแรง อีกทั้งเป็นคนป่าเถื่อนและดุร้าย อีสปถูกตัดสินประหารชีวิตโดยถูกโยนลงมาจากหน้าผาสูงจนถึงแก่ความตาย ไปอย่างน่าเสียดายในที่สุด... 

     การสร้างแนวคิด การอบรมสั่งสอน ให้คนมีความเชื่ออย่างใด อย่างหนึ่งในสมัยเมื่อสามพันปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากคนในสมัยนั้นยังมองเห็นโลกไม่กว้าง ไม่มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ ให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร แล้วการที่จะตั้งตัวว่าเป็นผู้รู้หรือที่เรียกกันว่าเป็นนักปราชญ์ นั้นมีโทษอย่างร้ายแรง ทีเดียวเพราะในสมัยนั้น ผู้ที่จะเป็นผู้รู้ได้จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาเท่านั้น หากคนนอกวัดแสดงตัวเป็นผู้รู้ โอกาสที่จะถูกพวกพระพวกผู้นำทางศาสนากล่าวหาเอาเอาได้ว่า เป็นพวกพ่อมดหมอผีซึ่งมีโทษถึงตายทีเดียว 

      จะเป็นด้วยเจตนาที่อีสปสร้างเรื่องราว เพื่อสั่งสอนให้คนทำความดี รู้จักตัวเอง มีคุณธรรม แต่เขารู้ว่า เขาจะทำอย่างตรงๆไม่ได้เพราะจะมีภัยมาถึงตัว เขาจึงผูกเรื่องเพื่อการสั่งสอนของเขาออกเป็นเรื่องราว และใช้ตัวแสดงในเรื่องราวของเขาเป็นสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้คนฟังเข้าใจว่า เป็นเรื่องเล่าขานกันเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียว ไม่เกี่ยวกับการสั่งสอนใคร 

     ด้วยเหตุนี้เอง การเล่าเรื่องของอีสป จึงไม่มีใครคิดว่า เขากำลังสั่งสอนให้คนอยู่ในศีลในธรรม แต่ทุกคน ฟังเรื่องราวของเขาเพราะความสนุกสนาน 

       เรื่องราวของเขาจึงถูกเรียกขานกันในนามว่า " นิทาน " 

      นิทานของ อีสปได้รับความนิยมอย่างมากจากคนฟัง ชีวิตของเขาจึงทำงานด้วยการเล่านิทานเป็นกิจวัตร จนทำให้ทุกคนในท้องถิ่นที่เขาอยู่รู้จักเขาเป็นอย่างดี และทุกคนต่างก็อยากฟังนิทานของเขา ไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กหรือผู้ใหญ่ 

     ชีวิตของอีสปจบสิ้นลง อย่างน่าเสียดายแค่ตรงนั้น แต่นิทานของอีสปยังถูกกล่าวขานกันอยู่ในหมู่ของผู้คนที่กระจายเพิ่มมากขึ้น จากปากหนึ่งไปสู่อีกปากหนึ่ง นิทานอีสปจึงไม่ตายไปพร้อมกับตัวของอีสปด้วย 

     หลังจากที่อีสปตายไปไม่นานชาวเอเธนส์ผู้หนึ่ง ชื่อลีซิฟัสก็ได้ปั้นรูปของอีสปตั้งไว้ข้างหน้าของอนุสาวรีย์ยอดนักปราชญ์ ทั้งเจ็ดของชาวเอเธนส์ซึ่งถือได้ว่าอีสปได้รับการยกย่องเทียบเท่ากับยอดนักปราชญ์ ผู้โด่งดังของชาวเอเธนส์ในยุคนั้นทีเดียว นิทานอีสปได้รับการเผยแพรเรื่อยมาตลอดชั่วระยะเวลากว่าสามพันปี ผู้อพยพจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งจดจำนิทานอีสปไปเล่าขาน เรื่องราวเหล่านั้นจึงกระจายไปทั่วโลกและทุกมุมโลก ทุกคนเมื่อได้ฟังนิทานของอีสปแล้ว พวกเขาจะเกิดความรู้สึกสำนึกที่ดี ได้รับบทเรียน ได้รับรู้สิ่งที่ดีงาม และความชั่วร้าย ไปพร้อม ๆ กับความสนุกสนาน 

     นิทานของอีสปจึงกลายเป็นนิทานอมตะ ที่ไม่มีวันตายไปจากโลกนี้ แทบจะบอกได้เลยว่า นิทานอีสปนั้นมีอยู่ในทุกประเทศทุกหนทุกแห่งในโลกนี้ก็ว่าได้ 

    อีสป ทาสชาวกรีกนักเล่านิทานอัจฉริยะของโลก และบทบาทของนิทานอีสปนับแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบัน ย่อมเป็นสิ่งที่ชี้ชัดให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของนิทานอีสปที่มีต่อมวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

 

     Stories and the tales of Aesop Aesop lived as many thousands of years when ago Is difficult to get information. Relating to the history of Aesop is complete, however, despite data Several currents. But most of the history boffin Aesop is agreed that the following information: "Aesop's story seems to be most accurate."

     Aesop Greek slave, one who lived during 560-620 BC or AD 208 the previous year (Buddha ประ Formula 80 years ago when AD) represents the time the current 2755-2815 year, he lived in Sar.distributions. On the Greek island of Samos. This island is located offshore. Of Turkey today. In ancient Greece all the coast of Turkey has Greeks. A densely. Aesop is re disabled people ride these, but he has a beautiful soul. Printer-friendly version in contrast to his initial Aesop from the Trace is one of the ancient city-state now Trace is the land of the Greek and Bulgarian part. Aesop to work as slaves on the island Samos with a minuscule Monte said slaves during slavery. Aesop has the reputation to himself and said his being. นัก story telling talent and is well known in the local.Eventually it was released to Aesop. Freedom from slavery.Because the people with flair and an acute understanding of his.

     When Aesop was that freedom. Ese Yong He has a famous story told in so many have been invited to go to work. In the court of King Crazy ASUS. He is the king last year Han Kingdom of Lydia. Asia Minor. We have the court of the wise scholars  already knows many of the previous example, Seoul and Athens Tech Min Lease of Lake Tasman soon as Zeus is King Crazy King.Favorites former slave who is rapidly It has an acute pleasure in wisdom and intelligence. Natural his Aesop can offer all the fun.And think in different terms to him he learned the truth about many of his politics from listening than from the Aesop fable of the wise men talk regularly with other court.

     While the king Crazy ASUS has a small head of all the Greek city-state with He has sent. Aesop to the duties of the envoy to the capital city-these Aesop's fable for his cause. The successful performance of duties such as smart In Corinthians. Aesop fable for his The media, warning people of the pharmacist Yan danger to be incurred from the use of rules Moo Athens, he uses stories about "กบเลือกนาย" the media persuade the inhabitants adherence to rule of SUSS one player Continental a successful

     Death comes to the life of Aesop. When the king Crazy ASUS sent him to perform envoy in Delft, Philips at this city Aesop fable using animal church Wise told the truth about injustice, political to the town knows his actions have the power. soreness of the fire storm in the heart of the janitor City of Delft, Philips hard Politicians theseAesop is thought revenge by secretly took Khanthong. Thep sacred temple of Apollo into your baggage Aesop He then allegedly stolen in the Aesop is alleged to commit attacks and destroys people like Phil Del serious Moreover, the barbarianIllegal and barbaric. Aesop was punishment by being thrown down from the cliffs to the death Unfortunately, in the very best ...

    Creating a concept Cultivation The people have faith in any way.One during the three thousand years ago. In addition, it is not easy in those days to see the wide world is not no science to prove the story. To know what is what And the establishment that will be Who knows, or called the wise men are punished severely. Quite, because in those days. People will know it must be addressReligion only If the measurement shows the outsider who knows.Chance to be clergy They say religious leaders. Find out out to thatWizard is a magician who they are punished quite deadly.

    Aesop is also intended to create a story. To teach the people about good moral self, but he knows that he will make a directOther not because it has come to a disaster. He is bound to teach his subject into the story. And actors in his story is a different animal to most people understand that listening is tell a story together for fun only. Not about teaching anyone.

    For this reason itself. The story of Aesop So no one thinks he is taught to people in order to bless all wrong, but listening to his story because of the fun.

     His story was the same designation called "Folklore."

    Aesop's fable has been popular in the listener's life, he worked with the story telling routine and keep everyone in his local know him very well. Everyone is different and I want to hear your story.Whether they are the children or adults. Aesop's life end.Unfortunately, just like Tales of Aesop, but there is also a reputation among the same people. Distribution increases. From one mouth to another mouth to another.

     Aesop fable is not ready to die of Aesop

     After Aesop died soon Athenian person name Lee Sin-cap any of Aesop sculpt the monument in front of top scholars. Seven of the people. Athens, which was that Aesop was named the best of equivalents of the famous Athenian philosopher of the era is quite.Aesop fable has been publish any moment where is that more than three thousand refugees from one to one. Remember Aesop fable to relate the story they are scattered around the world and the world. After hearing all of the Aesop fable, then they will realize the good sense to get the story. Have recognized that good. And evil along with the fun.

   Tales of Aesop fable has become immortal. The dead never leave this world. I can hardly say that Aesop fable that exists everywhere in every country in the world is that.

     Greek slave Aesop fable of the world's intelligence. And the role of the Aesop fable since Past until now. It is clear that points would see the benefits of the Aesop fable of the mass Human well.

 

 

ขอบขอบคุณ http://www.smartenglishkid.com

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

* * นิทานอีสป แนะนำ * *

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล