อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 27

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 27
พระธรรมกายเป็นของจริง มีอยู่ภายในตัวของพวกเราทุกคน เป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้จริง หากเรามีความเพียรทำกันอย่างสม่ำเสมอ และทำให้ถูกวิธี จะต้องเข้าถึงกันทุกคน ธรรมกายนี้เป็นหลักของโลก...อ่านต่อ
คุณปราณี วรจรรยาวงศ์ เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งเป็นวันหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญด้วยทองคำ ประกอบอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ย่านบางลำภู...อ่านต่อ
คุณจงกล ตั้งศิริ ปัจจุบันอายุ ๖๑ ปี เล่าว่า ตลอดชีวิตของป้า ก็ผูกพันมากับบุญกุศลตั้งแต่เล็กจนเข้าสู่บั้นปลายของชีวิต เมื่อมีโอกาสได้มาร่วมทำบุญที่วัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม พุทธพจน์บทนี้ น่าจะเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ โดยมี คุณเบญจณี บุญศรีโรจน์ เป็นผู้ชักชวนให้ทุกๆ คนในครอบครัว...อ่านต่อ
คุณสมใจ เฮงบำรุง อยู่ที่ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ได้เล่าถึงอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ที่เกิดขึ้นกับตนเองถึง ๓ ครั้ง ครั้งแรก คือ หลังจากที่ตนเองได้มาทำบุญสร้างองค์พระแกนกลาง...อ่านต่อ
คุณกันตรัตน์ ชัยกล้าหาญ อยู่ย่านงามวงศ์วาน นนทบุรี เล่าว่า ตนเองประสบความทุกข์เนื่องจากบุตรชายป่วยเป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือด และได้เขียนเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความศรัทธา...อ่านต่อ
คุณวีรวุฒิ วรสุบิน อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยประมาณ ๓ สัปดาห์ ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ตนเองได้ประสบกับอานุภาพของพระมหาสิริราชธาตุอย่างไม่คาดฝัน...อ่านต่อ
อาจารย์วีระ ชินทะวัน อยู่จังหวัดอุบลราชธานี เขาเข้า วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นผู้นำบุญและทำบ้านของตนเป็นที่ปฏิบัติธรรม...อ่านต่อ
คุณทวี ประเสระกัง เป็นผู้นำบุญ อยู่ที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ได้เล่าให้ฟังถึงความประทับใจในอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุว่า ก่อนเข้าวัดพระธรรมกายเป็นโรคกระดูกทับเส้น...อ่านต่อ
คุณเจษฎา ศรชัย อยู่ที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพทำงานก่อสร้าง เล่าว่าตนเองได้เข้าวัดครั้งแรกในวันที่ ๑๑ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นวันครบ ๑๑๔ ปี...อ่านต่อ
คุณผ่องพรรณ ชูแก้ว อยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่าเธอเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ช่วงเข้าวัดใหม่ๆ จะมาวัดเฉพาะวันงานบุญใหญ่ เช่น วันทอดกฐิน วันมาฆบูชา...อ่านต่อ
คุณสมศักดิ์ เพชรแสงทิพย์ อายุ ๓๐ ปี อยู่ที่ซอยสุขุมวิท ๑๐๑ เล่าว่า ในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษามีโอกาสดีได้มาอบรมในโครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน...อ่านต่อ
คุณธานี ทองสว่าง อยู่ที่ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า ตนเองได้มาที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่องานทอดกฐินสามัคคี พ.ศ. ๒๕๒๘...อ่านต่อ
คุณอนุชา ภูกิ่งผา อยู่ที่ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เล่าว่าเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ขี่รถจักรยานยนต์ จากอำเภอนครชัยศรี เข้าไปในตัวเมืองนครปฐม...อ่านต่อ
คุณสุมาลี ปัญญาศรี เป็นสมาชิกคนหนึ่งในพี่น้องจำนวน ๕ ครอบครัวธรรมกาย และเป็นน้องคนเล็กของคุณเบญจณี บุญศรีโรจน์ (ป้าต๋อย) ของหลานๆ...อ่านต่อ
คุณประภัสสร แดงรัศมี อยู่ที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้เล่าว่าลูกชายคือ คุณอรรถพล แดงรัศมี ได้ขับรถกะบะกลับจากทำงานที่มาบตาพุด...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน