อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 37

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 37
ชีวิตของคนไทยในต่างแดนจะเป็นชีวิตที่เข้มแข็ง และต้องอดทนเป็นอย่างยิ่ง ต้องปรับตัวให้ได้ทุกอย่าง ทั้งด้านความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณี เพราะจะต่างกันลิบลับ...อ่านต่อ
คุณตฤณพรรษ ตำนานวัน เป็นชาวจังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า ช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๓๗ มีเพื่อนชวนไปนั่งสมาธิ ๗ วันที่ทางวัดพระธรรมกายจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่สาธุชน...อ่านต่อ
คุณอรทัย เอื้อนัฐพล เป็นชาวกรุงเทพ มีโอกาสมาทำบุญครั้งแรกที่วัดพระธรรมกายในปี พ.ศ.๒๕๓๗ มีน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแจ้งข่าวบุญว่า มาฆบูชา...อ่านต่อ
คุณพิมพ์วรัตน์ สุขเจริญ เป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เธอได้มาร่วมบุญอาทิตย์ต้นเดือน และร่วมงานบุญทอดกฐินคุณยาย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙...อ่านต่อ
คุณวนิดา สุวรรณโยธิน เป็นคนจังหวัดระยอง อำเภอบ้านฉาง เข้าวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของกัลยาณมิตรถวัลย์ เขียวไสว ซึ่งได้เชิญชวนให้ไปปฏิบัติธรรมที่สวนบัว จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
คุณพรพรรณ ลาเลิศ ปัจจุบันอายุ ๓๗ ปี เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรี พื้นฐานชีวิตมาจากครอบครัวที่ยากจน และเป็นคนขี้โรคมาตั้งแต่เกิด พอจบชั้นประถมปีที่ ๔ ตัดสินใจเข้ามาทำงานที่กรุงเทพฯ...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล