อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 41

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 41
ณ กระท่อมหลังเล็กๆ หลังหนึ่ง ตั้งอยู่ชานเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในห้องคับแคบ ไม้ผุๆ เก่าๆ พื้นที่พอแค่ซุกหัวนอน นายสำรวย เขียวพฤกษ์ มีอาชีพถีบสามล้อรับจ้างหากินไปวันๆ...อ่านต่อ
คุณโจ้ (สันติกัน นงพรหมมา) พื้นเพเป็นคนกรุงเทพฯ เรียนจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เคยร่วมกิจกรรม ชมรมพุทธศาสตร์ ตอนนั้นคุณโจ้ได้อ่านหนังสือกัลยาณมิตรฉบับแรกของวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
คุณอรุณ มีแปลง เป็นคนอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเล ห่างบ้านห่างเมืองไปทำงานที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นหมู่เกาะเล็กๆ แต่กำลังพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว...อ่านต่อ
เอากุศลเป็นที่ตั้ง จะนำเงินมาสร้างบุญบารมีติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ คงต้องสำเร็จแน่ จึงรีบแจ้งข่าวบอกเพื่อนที่ชื่อคุณพงษ์ว่าจะขายที่ดิน คุณวันดี สุดคณึง อายุ ๔๘ ปี...อ่านต่อ
หลังจากได้สร้างองค์พระสมใจแล้ว ความเปลี่ยนแปลงในกิจการขายกับข้าวก็เปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด คุณอรอนงค์ อุเทนนาม ที่บ้านประกอบอาชีพทำอาหารขาย ประเภทอาหารสำเร็จรูป...อ่านต่อ
แต่ปัจจุบันทำงานบ้านได้ทุกอย่าง ตัดกอไผ่ได้เป็นกอๆ เหมือนอย่างกับคนหนุ่ม ซึ่งสร้างความฉงนกับผู้ที่พบเห็นอย่างมาก คุณธัญญนันท์ ธนบูรณ์ เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ด...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน