อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 20

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 20
พระรัตนตรัยเป็นสรณะอันเกษม เป็นแหล่งกำเนิดของความสุข ความบันเทิงใจ ผู้ที่เข้าถึงแล้วจะรู้สึกปลื้มใจในรัตนะทั้งสาม คือพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ซึ่งเป็นรัตนะที่ประเสริฐกว่ารัตนะใดๆ...อ่านต่อ
คุณวศิน อุบลรััศมี อายุ ๓๑ ปี รับราชการที่สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เล่าว่า เพื่อนได้ชวนมาวัดพระธรรมกายตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๑ รู้สึกประทับใจความสงบสำรวมของพระภิกษุสงฆ์...อ่านต่อ
คุณยุพาพรรณ เผ่าเมธวารีธร อาชีพค้าข้าวเปลือก อยู่ที่ ต.หาดยาง อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี เล่าว่าเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้มาทำบุญ รวมทั้งได้ร่วมพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัวและรับพระมหาสิริราชธาตุ...อ่านต่อ
คุณฐิติรัตน์ ตำรับสังข์เพชร เล่าว่า เข้าวัดครั้งแรกเมื่อวันบวชอุบาสิกาแก้ว ๗-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ทราบข่าวเรื่องการทำบุญสร้างองค์พระที่แกนกลาง รู้สึกต้องการทำบุญมาก...อ่านต่อ
คุณแน่งน้อย พันธุ์มีเชาว์ ทำงานที่กองสำรวจและจำแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน เข้าวัดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ สมัยบ้านธรรมประสิทธิ์ เล่าว่า ในการเลื่อนตำแหน่งจะต้องถูกสัมภาษณ์วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑...อ่านต่อ
คุณพิษณุ บำรุงมิตร อยู่ที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เล่าว่า ได้เคยมาวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๓๐ เพื่อเข้าอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูหนาว...อ่านต่อ
คุณยุพิน ชนะโรค เล่าว่า ก่อนเข้าวัดพระธรรมกาย คุณบุญยงค์ซึ่งสามีเป็นนักเลงสุรา บางครั้งเวลาดื่มเหล้า เมามากถึงกับเดินไม่ได้ ต้องเดินแบบคลาน ถ้ามึนเมาหนัก...อ่านต่อ
คุณรัตนาพร โรจนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล บริษัทเนสเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าว่าได้เดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศเวียตนาม ผู้จัดการของบริษัทที่ประเทศนั้นพาไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านข้างถนน...อ่านต่อ
คุณวัชระ บุญมาก ทำงานอยู่บริษัทมิตซู อินเตอร์ จำกัด เล่าว่าได้ให้คุณสุมณฑา บุญมาก เป็นภรรยา นำเงินไปทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัว...อ่านต่อ
คุณเสาวลพ ทวีศิลป์ อายุ ๖๕ ปี เข้ามาช่วยงานต่างๆ อยู่ในวัดพระธรรมกาย ๑๓ ปีจนถึงปัจจุบัน เล่าว่า ได้ยินผู้คนเล่าเรื่องอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุให้ฟังแทบทุกวัน...อ่านต่อ
คุณประพีร์ ปิยะภาณี เล่าว่า เคยมาวัดพระธรรมกายเมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว เนื่องจากลูกชายบวชเป็นพระภาคฤดูร้อน และไม่ได้ไปวัดอีกเลย กระทั่งเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑ กลางคืนก่อนนอน...อ่านต่อ
คุณสุปราณี ชนะโรค เล่าว่า ขณะเดินทางไปจังหวัดนครราชสีมาพร้อมน้องสาวเพื่อไปชวนคนมาบวช อุบาสกแก้ว วันหนึ่งในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ เวลานั้นประมาณ ๒๑.๐๐ น. รถแวนที่นั่งกันไปขับอยู่ในเลนซ้าย...อ่านต่อ
คุณศรีภรณ์ แซ่เจ็ง เล่าว่า ครอบครัวของตนได้ทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว มีพระมหาสิริราชธาตุไว้บูชา ได้พบอานุภาพกันดังนี้คือ...อ่านต่อ
คุณกรจิรวัฒน์ แสงทอง และคุณยุพานิส แสงทอง อยู่ที่ ซอยสุทธิสาร กทม. เล่าว่า ได้มาทำบุญสร้างองค์พระไว้ ๓ องค์ แต่ยังไม่ถึงกำหนดรับพระของขวัญ จึงตัดเอารูปภาพพระมหาสิริราชธาตุไปเลี่ยมกรอบพลาสติก...อ่านต่อ
คุณวิสุทธิ์ พึ่งประดิษฐ์ อาชีพนักธุรกิจ ในยุคนี้การงานไม่ราบรื่น แม้ได้งานมา การเงินก็สะดุด มีปัญหากับผู้ว่าจ้างเสมอ คุณวิสุทธิ์ได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานที่แกนกลางมหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล