อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 33

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 33
การสถาปนาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก โดยเริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อน ขอให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวธรรมกาย คือสมาชิกภายในบ้านทุกคนรักการปฏิบัติธรรม...อ่านต่อ
คุณธีรพงษ์ ลาเลิศ ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งผู้จัดการบริษัท ที่มีชื่อเสียงในด้านบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลความสะอาดแห่งหนึ่ง มีความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย เป็น...อ่านต่อ
คุณสุนันท์ ผลเจริญ อยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ เล่าว่า เคยพาครอบครัวมาวัดครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ จากการได้เห็นภาพของหลวงพ่อธัมมชโย ท่านกำลังกวาดศาลาจาตุมหาราชิกา...อ่านต่อ
คุณโชคดี นิธิกาญจน์ อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เล่าว่า ครอบครัวของเธอได้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระธรรมกายอยู่เสมอ นับเป็นเวลาร่วม ๑๐ ปีแล้ว ถึงแม้การเดินทางมาวัดพระธรรมกายนั้น...อ่านต่อ
คุณสถาพร เหมวงศ์ อยู่แถวบางบอน ทำธุรกิจบ้านจัดสรร ย่านเดอะมอลล์บางแค เล่าว่า ตามปกติวิสัย ตนเองเป็นคนชอบทำบุญ ไม่ว่าวัดไหนถ้าได้รับทราบข่าวบุญวัดไหนที่ไหนไปหมด...อ่านต่อ
คุณอุรารัตน์ ไชยรังษี อยู่เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ มาวัดปฏิบัติธรรมเป็นประจำ และรักการทำบุญร่วมบุญเกือบทุกกิจกรรม ทั้งปล่อยปลา และปฏิบัติธรรม พิเศษคือการรวมกันไปนั่งสมาธิ...อ่านต่อ
คุณน้อมจิตต์ กฐินเทศ รับราชการอยู่ที่กรมสื่อสารทหาร อากาศ สามีปลดเกษียณแล้ว เป็นข้าราชการบำนาญ เธอได้มาวัดครั้งแรก ปี พ.ศ.๒๕๒๙...อ่านต่อ
คุณนราธิป สายทองอินทร์ กรุงเทพฯ เล่าว่าตนเองเคยมาอบรมบวชธรรมทายาทรุ่นที่ ๑๖ จนถึงปัจจุบันนี้ร่วมสิบกว่าปีแล้วที่ตนเองและครอบครัวได้มาศึกษาธรรมะ...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล