อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๒


มองไปรอบทิศให้มีแต่กัลยาณมิตรรอบตัว


การสถาปนาสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่โลก โดยเริ่มต้นจากตัวของเราเองก่อน ขอให้เราได้เข้าถึงพระธรรมกาย เข้าถึงวิชชาธรรมกาย ให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวธรรมกาย คือสมาชิกภายในบ้านทุกคนรักการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติธรรมด้วยความกระหายอยากที่จะเรียนรู้ อยากที่จะศึกษาเรื่องราวของชีวิต อยากเข้าถึงความบริสุทธิ์ ให้ดวงปัญญากลมกลืนกับความบริสุทธิ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อยากรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิต อยากสั่งสมบุญเพื่อให้หลุดพ้นจากบ่าวจากทาสของพญามาร ให้เป็นครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลก พ่อแม่ลูก ปู่ย่าตายาย สมาชิกในบ้าน ปฏิบัติธรรมเหมือนครอบครัวของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้น เป็นครอบครัวที่เป็นตัวอย่างมาถึงเราในปัจจุบันนี้ ให้อยู่เย็นเป็นสุขกันทั้งบ้านด้วย การประพฤติปฏิบัติธรรมกัน มีศีลเสมอกัน มีทิฏฐิเสมอกัน มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเหมือนกัน กลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จนกระทั่งความรู้สึกเป็นมิตรเกิดขึ้นภายในใจของทุกคน หันไปรอบทิศ ก็มีแต่กัลยาณมิตรรอบตัว เพราะเราจะดีตามลำพังไม่ได้ ดีเพียงคนเดียวไม่ได้ ถ้าเราอยู่คนเดียวในโลก การที่เราจะดีเพียงคนเดียวก็ไม่มีปัญหา ถ้าเราอยู่ ๒ คนในโลกจะดีคนเดียวก็ไม่ได้ ต้องดี ๒ คน ถ้าอยู่ ๑๐ คนในโลกก็ต้องดีทั้ง ๑๐ คน จะดีเพียง ๙ คนไม่ได้ เหมือนเรานอนอยู่ในมุ้ง มียุงเข้าไปตัวเดียวมันก็ทำให้ยุ่งทั้งคืนนอนไม่หลับ ตื่นขึ้นมาหงุดหงิด อาจพาลฆ่าคนตายติดตะราง ตกนรกได้เพราะยุงตัวเดียวที่เข้าไปอยู่ในมุ้ง

เพราะฉะนั้นเราดีตามลำพังไม่ได้ มี ๑๐ คนในโลกก็ต้องดีทั้งสิบ มีร้อย มีพัน มีหมื่น มีแสน มีล้านก็ต้องดีกันไปหมดทุกคน เหมือนมีตัวอย่างจริงๆ ที่เกิดขึ้นคือคุณยายท่านหนึ่งจิตเป็นกุศล ตื่นแต่เช้าตักบาตร เตรียมอาหารจะมาใส่บาตรพระ พอมาถึงหน้าบ้านถูกคนติดยาเสพย์ติดมาจี้มาปล้น แล้วก็ฆ่าคุณยายท่านนั้นตายไป นี่เราจะเห็นว่า คุณยายดีคนเดียวไม่ได้ ต้องดีกันหมดทุกๆ คนโลกจึงจะอยู่เย็นเป็นสุข

เพราะฉะนั้นแหล่งแห่งความดีมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ถ้าเราสถาปนาบ้านของเราเป็นบ้านกัลยาณมิตร เท่ากับว่าเรากำลังจะให้โอกาสคนนั้นเข้าถึงสิ่งที่ดีที่มีอยู่ในตัว แล้วเราก็จะดีกันไปพร้อมๆ กัน ไม่น้อยหน้า ไม่ล้ำหน้ากัน เราก็อธิษฐานจิตขอให้การสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทีเดียว


๑๐ ล้านชั่วโมงธรรมกาย

วันเข้าพรรษาที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ นี้ จะมีงานบุญใหญ่สำหรับพวกเราที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ ในวันนั้นหลวงพ่ออยากเชิญชวนลูกๆ ทุกๆ คนได้มีโอกาสมา ชิตังเม กันอีกที่มหาธรรมกายเจดีย์ คือฝ่ายก่อสร้างฯ เขาได้แจ้งให้หลวงพ่อทราบว่า ในวันนั้นจะเป็นวันประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวเกือบครบรอบมหาธรรมกายเจดีย์ คือติดได้ประมาณเกือบ ๒ แสนองค์ ถ้ามองจากด้านทิศใต้ จะมองดูคล้ายกับเราได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเหลือด้านหลังทางด้านทิศเหนือของมหาธรรมกายเจดีย์เท่านั้นที่ค่อยๆ ประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัวกันไป ซึ่งไม่ช้าก็จะสำเร็จ เพราะฉะนั้นในวันนั้น หลวงพ่อก็อยากเรียนเชิญให้ลูกๆ ทุกๆ คนไปบอกหมู่ญาติที่เป็นเจ้าของสร้างพระธรรมกายประจำตัว ให้มาร่วมกัน ชิตังเม ว่าเราได้ผ่านอุปสรรคมาในระดับที่สามารถประดิษฐานพระธรรมกายประจำตัว ได้เกือบครบรอบมหาธรรมกายเจดีย์ประมาณ ๒ แสนองค์ จะได้มาร่วมกัน ชิตังเม ซึ่งเราได้ว่างเว้นกันไปยาวนานถึง ๘ เดือนเศษ แต่วันนั้นจะเป็นวันที่ดวงใจเราจะสว่างไสวด้วยกระแสธารแห่งบุญที่เราได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจ สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้เป็นประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และวันนั้นจะเป็นวันชุมนุมของครอบครัวธรรมกาย ชุมนุมของบ้านกัลยาณมิตร ซึ่งเราก็ได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะมีสมาชิกบ้านกัลยาณมิตรอย่างน้อยก็ ๑๐,๐๐๐ หลังแรกของโลกที่สมาชิกทุกคนในบ้านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกัน ได้ตั้งใจที่เอาใจมาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เพื่อมุ่งเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัว และยังได้ให้โอกาสใช้บ้านของตัวเอง เป็นที่ชุมนุมของผู้มีบุญ บัณฑิต นักปราชญ์ทั้งหลายที่เขาจะได้มาใช้สถานที่บ้านของเราเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ชำระกาย วาจา ใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัว ซึ่งวันนั้นเป็นวันแรกของการเข้าพรรษา จะได้มาเริ่มนั่งสมาธิชั่วโมงธรรมกาย ๑๐ ล้านชั่วโมงธรรมกาย โดยเราจะเริ่มวันนั้นแสนชั่วโมงแรก

เนื่องจากเจ้าภาพสร้างพระธรรมกายประจำตัวของเรามีจำนวนเป็นเรือนแสน สมาชิกบ้านกัลยาณมิตรมาอีก เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มชั่วโมงแสนแรกใน ๑๐ ล้านชั่วโมงธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก แล้วก็บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ของเรา เอาบุญนี้ต่ออายุขัยของท่านให้ยืนยาวได้อยู่ชื่นชมฉลองมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกับพวกเราในสภาวะที่ร่างกายท่านยังสดชื่น แข็งแรง

เพราะฉะนั้น นับจากวันนี้ไปช่วยกันสถาปนาบ้านกัลยาณมิตรให้บังเกิดขึ้นให้ได้ ชักชวนกันต่อๆ กันไป ใครที่สถาปนาบ้านกัลยาณมิตรก็จะมีป้ายบ้านกัลยาณมิตรได้รับมอบเอาไปเพื่อไปประดิษฐานที่หน้าบ้าน ผู้มีบุญผ่านมาเขาเห็นแล้วเขาก็จะได้ รับรู้รับทราบว่าบ้านหลังนี้นะจิตใจงาม จิตใจสว่างไสว สร้างวิมานในเมืองมนุษย์ ให้สถานที่นี้อำนวยความสะดวก สำหรับในวันธรรมดาที่ไม่สามารถมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ใช้ที่นั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมกัน ซึ่งผู้ที่ตั้งบ้านกัลยาณมิตรก็จะได้รับป้ายและได้รับพระประทานธรรม ลักษณะเหมือนพระธรรมกายประจำตัว แต่ว่ามีเกตุดอกบัวตูม ซึ่งถอดแบบออกมาจากพระประธานในโบสถ์ เพื่อนำไปประดิษฐานที่บ้านเป็นประธานธรรมในบ้านที่จะประทานธรรมให้ทุกคนได้เข้าถึงธรรม ได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัว เข้าถึงความสุขเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ลูกทุกคนไปตั้งบ้านกัลยาณมิตรให้ได้ ไปชักชวน หมู่ญาติมิตรตั้งกัน ขยายครอบครัวธรรมกายกันไป ขยายบ้านกัลยาณมิตรกันไป แล้วเรามาชุมนุมกันในวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม จะได้เริ่มต้นเปิดศักราชสร้างสันติสุขอีกพันปีข้างหน้าใน ๑ แสนชั่วโมงแรก ของ ๑๐ ล้านชั่วโมงธรรมกาย เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลก และบูชาธรรมคุณยายกัน ให้ตั้งใจกันอย่างนี้ให้ดีทุกคนนะ 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -
 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล