อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 19

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 19
คุณธนุตรา การชะวี อยู่ถนนตากสิน ๒๒ บุคคโล ธนบุรี เล่าว่าตนเข้าวัดครั้งแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ในงานบวชอุบาสกแก้ว เพื่อบวชให้คุณแม่...อ่านต่อ
คุณขนิษฐา เพ็ชรรัตน์ เจ้าของร้านสรรพสินค้าเพชรรัตน์ อ.คง จ.นครราชสีมา เล่าว่า เพิ่งจะเข้าวัดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ ได้ทำหน้าที่ผู้นำบุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว...อ่านต่อ
คุณยุพิน ฤกษ์ดีงาม อาชีพค้าขาย ต.พระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เล่าว่าได้ทราบข่าวเรื่องการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์จากหลานสาวตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ แต่ในขณะนั้นยังไม่มีศรัทธา...อ่านต่อ
คุณสุมิตร สายใยทอง อยู่ที่เกียรติงามวงศ์อพาทเม้นท์ ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี เล่าว่า เข้าวัดมาราว ๕ ปีแล้ว เคยบวชธรรมทายาทอยู่ครั้งหนึ่ง ไม่เคยชวนใครทำบุญ...อ่านต่อ
ร.ต.อ.สุทิน อินทร์ทอง ประจำอยู่ที่ สน.บางซื่อ กทม. เล่าว่าตนเองปรารถนาที่จะไปโรงเรียนสารวัตร เคยส่งใบสมัครไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการส่งชื่อไป...อ่านต่อ
คุณพรรณทิพา ประสิทธิ์พานิช นิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เล่าว่า ได้ทำบุญสร้างองค์พระภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์ บูชาพระมงคลเทพมุนี...อ่านต่อ
คุณนงลักษณ์ กาญจนวาทะ พยาบาลเทคนิค ๕ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เล่าว่า ตนเองทำงานเป็นพยาบาลที่ตึก ไอ.ซี.ยู. เด็ก ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ ที่นั่นรับผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ ๑ เดือน...อ่านต่อ
คุณสุชีพ รอดเกื้อ เป็นข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการ ได้เคยทำบุญสร้างองค์พระธรรมกายตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๙ แต่ไม่เคยคิดจะไปที่วัด ไม่สนใจทำบุญอะไรๆ อีก...อ่านต่อ
คุณจักรเดช ฉันตระกูลเกษม อาชีพค้าขายกระเป๋าและเข็มขัดสตรี เล่าว่า โดยปกติแล้วที่ร้านของเขาจะมียอดขายวันละประมาณ ๗,๐๐๐ บาทถึง ๑๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าวันใดภรรยาสวดมนต์...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล