อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 48

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 48
เธอมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเมื่อก่อน เพราะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นขยะของสังคม ย่างเข้าวันที่สองแล้วที่เจี๊ยบพยายามเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง พยายามออกมาพูดคุยกับทุกคนในบ้านน้อยที่สุด...อ่านต่อ
ผิดคาด! รถปอเต็กตึ๊ง ไทยมุง และผู้ปรารถนาทรัพย์สินของคนตาย ต่างผิดหวังไปตามๆ กัน เขาทั้งสามนั่งไปกับแทกซี่ที่หมดสภาพ เข็มไมล์เสีย แตรรถไม่ดัง ขับโดยชายชราหูตึง วัยเลย ๖๐...อ่านต่อ
“เวรกรรมที่ตามมาตัดรอน ขอบุญจากการสร้างพระเจดีย์ส่งผลให้เป็นอโหสิกรรมด้วยเถิด” คุณโกสุม ปักษี บ้านเดิมอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นข้าราชการครู วัย ๔๓ ปี...อ่านต่อ
วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ช่วงเวลาตอนสาย ขณะที่อากาศเริ่มร้อนอบอ้าว ป้าสายม่าน พรหมเสนา และโอเล่ ลูกชาย กำลังช่วยกันคัดเลือกแบ่งแยกของ...อ่านต่อ
เสียงนาฬิกาปลุกที่หัวนอนส่งสัญญาณดังขึ้นอีกครั้ง คุณเกียรติศักดิ์ ลุกขึ้นมาทำภารกิจอย่างรีบเร่ง เสร็จแล้วรีบไปยังพาหนะคู่ใจ แต่ไม่ลืมที่จะหยิบรูปภาพพระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์...อ่านต่อ
คืนวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๒ ท้องทะเลชายฝั่งตะวันตกของอ่าวอุดม ต.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ดูสงบเงียบ ห่างจากบ้านคุณมณฑา จิรวัฒนกุล ประมาณ ๘๐๐ เมตร...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล