อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 23

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 23
ให้พวกเราทุกคนระลึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลก คือที่เราจะได้อาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสน มาแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และมารับทุนการศึกษา...อ่านต่อ
คุณลาวัลย์ บัวทิม ร้านลาวัลย์บูติค อาชีพผลิตเสื้อผ้าออกวางขายตามห้างสรรพสินค้า เล่าว่า เข้าวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๒๐ ทำบุญกับทางวัดเรื่อยมา...อ่านต่อ
คุณอารีย์ ผู้เจริญ อยู่ที่ซอยสวนพลู เขตสาธรใต้ กทม. เล่าว่า เข้าวัดตั้งแต่วัดเพิ่งขยายบริเวณ ๒ พันไร่ โดยลูกเขยมาบวชเป็นธรรมทายาท จากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลย...อ่านต่อ
คุณสุรศักดิ์ คล้ายมณี อยู่ที่ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี...อ่านต่อ
คุณดำรงค์ เชื้อจิตร เป็นวิศวกร และเจ้าของบริษัท เจ.ดี.พี. เทคโนโลยี จำกัด เล่าเรื่องอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุมา ๒ เรื่องดังนี้ เรื่องแรก คุณดำรงค์เดินทางไปนมัสการพระพุทธรูปในถ้ำ...อ่านต่อ
คุณสำรี สายกระสุน อาชีพรับจ้าง อยู่ที่คลองสาน กรุงเทพฯ เล่าว่า วันหนึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ขณะนั่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของสามี...อ่านต่อ
คุณบุญชัย ถกลสุเวช อยู่ที่ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เล่าว่า ตนเองและครอบครัวได้มาร่วมงานบุญใหญ่เมื่อวันทอดกฐินปี พ.ศ.๒๕๔๑ ของวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
ผมชื่อ นายศุภชาติ ตันติสุรีย์พร อายุ ๑๘ ปี กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ บ้านอยู่ที่ซอยโชคชัย ๔ ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ ได้พบเหตุการณ์ที่จำได้ไม่มีวันลืมเลย...อ่านต่อ
คุณพนาดี พลอยจิรชัย อายุ ๒๘ ปี ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เล่าว่า...อ่านต่อ
คุณอัครพล พงษ์สง่างาม อยู่ที่ หมู่บ้านพูนสุข แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว อาชีพรับจ้างดำเนินการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (ชิปปิ้ง) เล่าว่า เคยได้ยินชื่อวัดพระธรรมกาย...อ่านต่อ
คุณกันจะณา ไทยตรง สามีชื่อ คุณอโนชา อยู่พิจิตร เล่าว่า ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรก วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๑ เนื่องจากสามี ทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิจิตร...อ่านต่อ
ได้ยินเสียงดังปัง ดังมากๆ ทั้งๆ ที่รถปิดกระจก พร้อมกับเห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง วิ่งสวนทางในระยะกระชั้นชิดรถมากผิดปกติ จึงรู้แล้วว่า......อ่านต่อ
เจ้าของอวดสรรพคุณว่า เป็นของวิเศษทั้ง ๓ ชิ้น ใช้ปราบของศักดิ์สิทธิ์มามากมาย ขอใช้ลองกับพระมหาสิริราชธาตุหน่อย คุณวรรณี ภูประเสริฐ เล่าว่า...อ่านต่อ
คุณปราณี พิมพ์ทอง เล่าว่า เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ น้องชายคือคุณขวัญชัย ได้นำเงินไปทำบุญสร้างองค์พระจารึกชื่อให้คุณแม่ ๑ องค์ พบว่านับแต่นั้นมา ชีวิตความเป็นอยู่ ในบ้านดีขึ้นเป็นอัศจรรย์...อ่านต่อ
คุณสุมาลี ประกอบธัญญะศิริ ทำงานเป็นอาจารย์อยู่ในโรงเรียนชุมชนประดู่ยืน อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เล่าว่า เข้ามาทำบุญที่วัดพระธรรมกายเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑...อ่านต่อ
คุณยองใย ถาวะรานนท์ ทำงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าฯ สมุทรสงคราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เล่าเรื่องว่า มารดาชื่อ คุณทองยา ป่วยเป็นโรคตับอักเสบบี...อ่านต่อ
คุณสมชาย แก้ววิเชียร รับราชการเป็นครู ตำแหน่งอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เล่าว่า ได้พบอานุภาพบุญ...อ่านต่อ
คุณจิราพร วัฒนเวช เล่าว่า ตนเองได้ มีกิจการเกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้าง งานโยธาทำถนน สร้างอ่างเก็บน้ำ แต่เนื่องจากพบปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงจึงต้องปิดกิจการชั่วคราว...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล