อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทัสสนานุตตริยะ : การเห็นอันประเสริฐ

 

โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ทัสสนานุตตริยะ : การเห็นอันประเสริฐ

ให้พวกเราทุกคนระลึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันคุ้มครองโลก คือที่เราจะได้อาราธนาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสน มาแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ และมารับทุนการศึกษา ซึ่งพระภิกษุสามเณรเหล่านี้มีความตั้งใจที่จะอุทิศตนในการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฝึกฝนอบรมตนเพื่อมุ่งไปสู่พระนิพพาน หวังที่จะทำพระนิพพานให้แจ้ง จะเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุของพระพุทธศาสนา แต่ว่าท่านเหล่านั้นขาดแคลนซึ่งทุนทรัพย์ ก็จะได้ทุนการศึกษานี้ไปเป็นกำลังสำหรับ ที่จะศึกษาพระธรรมวินัยกันต่อไป เพื่อจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ ให้เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตแก่ชาวโลก

หลวงพ่ออยากจะให้ลูกทุกคน ที่อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี อยู่ต่างประเทศก็ดี ในทุกหนทุกแห่ง ได้มีส่วนแห่งบุญที่จะได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก ในการมาชุมนุมของพระภิกษุสามเณรจำนวนมากๆ ขนาดนี้ ยังไม่เคยมีบังเกิดขึ้นมาก่อนเลย เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทีเดียว มีปรากฏ แต่ในพระไตรปิฎกเท่านั้น ว่ามีการถวายทานแด่พระภิกษุสามเณรเป็นเรือนหมื่น กระทั่งเรือนแสน เมื่อเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้ว ก็เกิดความคลางแคลง สงสัย แต่ถ้าหากว่า เราทำสิ่งนี้ให้บังเกิดขึ้นมาได้ ก็จะทำให้เกิดความมั่นใจในคำสอนที่บันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎก ว่าเป็นสิ่งที่เป็นจริงมาแล้วในอดีต และสามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบัน การเห็นพระภิกษุสามเณรจำนวนเรือนแสนนี้ เป็นทัสสนานุตตริยะ เป็นการเห็นอันประเสริฐ ที่จะนำมาซึ่งความปีติเลื่อมใสในพระรัตนตรัย จะปิดประตูอบายภูมิ และจะนำมาซึ่งความปีติปราโมทย์ใจกับผลบุญที่เกิดขึ้น

กองบุญกองละ ๕๐๐ บาทที่ตั้งเอาไว้นี้ ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถที่จะสนับสนุนพระภิกษุสามเณรผู้ขัดสนทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจอันดี ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ แม้กระทั่งผู้ที่หาเช้ากินค่ำ โดยเฉพาะในยุค IMF ในยุคที่บ้านเมืองตกอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เราก็สามารถที่จะสร้างบารมี สนับสนุนคนดีที่โลกต้องการ สร้างนักบวชที่โลกต้องการ สร้างพระภิกษุสามเณรแท้ๆ ขึ้นมาได้

เพราะฉะนั้น ให้ลูกทุกคนได้กระจายข่าวบุญนี้ไปให้ทั่วถึงกัน ว่าใครอยากจะได้มาเห็นพระภิกษุสามเณรจำนวนเรือนหมื่นเรือนแสน ก็ให้มาประชุมกันที่วัดพระธรรมกาย มาทำบุญกัน หรือใครที่มีความตั้งใจอยากจะทำบุญกับวัดที่ยากจน หลวงพ่อก็ได้อำนวยความสะดวก ให้ความปรารถนาของท่านเหล่านั้นสมหวัง โดยที่ไม่ต้องไปเดินทางไกลให้เหนื่อยยากลำบาก เสี่ยงภัย เสียเวลาอะไรต่างๆ มากมาย เงินทองที่จะต้องเสียไปกับการเดินทางไกลนั้น ก็จะได้เอามาตั้งเป็นทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณร

อันที่จริง กว่าที่เราจะไปทำบุญได้ทั่วถึงจำนวนเป็นเรือนหมื่นเรือนแสน เป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันวัดอย่างนี้ ก็ไม่ใช่ง่าย จะต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนแรมปี หรือหลายๆ ปีทีเดียว บางทีตลอดชาติเราอาจจะยังทำบุญได้ไม่ถึง ๑๐๐,๐๐๐ รูปด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้น จึงได้อำนวยความสะดวกให้สำหรับผู้ที่ใจบุญ ตั้งใจจะทำบุญกับวัดที่ขัดสน แต่ร่ำรวยอริยทรัพย์ ให้มากันและให้บอกข่าวบุญนี้ไปให้ทั่วทั้งภายในและต่างประเทศ ควรจะมีส่วนในบุญนี้ จำนวนเงินแค่ ๕๐๐ บาท หรือถ้าคิดเป็นเงินต่างประเทศ ก็เพียง ๑๒ ดอลลาร์เท่านั้น ไม่ได้มากมายอะไร

คนหนึ่งควรจะทำหลายๆ กอง แม้เด็กๆ ก็ควรจะมีส่วนทำในกองบุญนี้ จะได้เป็นความปีติเมื่อระลึกนึกถึงผลบุญย้อนหลังยามเมื่อโตขึ้นว่า ครั้งหนึ่งเมื่อยังเยาว์วัย ได้มีโอกาสตั้งกองบุญถวายทุนการศึกษาและการบำเพ็ญสมณกิจแด่พระภิกษุสามเณรจำนวนเรือนแสนขนาดนี้ เพราะฉะนั้น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ จะเป็นบุญ เป็นบารมีของเรา และเราจะได้มีส่วนที่จะสนับสนุนจรรโลงพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่คู่โลกต่อไป อีกทั้งจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างสะดวกสบาย ท่านก็จะได้นำความรู้เหล่านั้น มาสั่งสอนแก่ชาวโลก เพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักและเข้าถึงเป้าหมายอันแท้จริงของชีวิต เราก็จะมีส่วนสนับสนุนสันติสุขของโลกโดยทางอ้อม

อีกประการหนึ่ง กองบุญกองละ ๕๐๐ บาทนี้ ก็ไม่กระทบกับการที่เราจะสร้างพระธรรมกายประจำตัว ประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ ทั้ง ๒ อย่างนี้ เราสามารถทำควบคู่กันไปได้โดยไม่เดือดร้อน เราทำบุญทุ่มสุดใจ ทุ่มสุดตัว แต่ว่าไม่ใช่ทุ่มหมดตัว เพราะฉะนั้นการทำบุญ เรารู้ตัวเองว่าจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อน แต่สิ่งที่เราทำในวันนี้ ทำเพียงครั้งเดียวจะนำมาซึ่งความปีติอีกหลายครั้งเมื่อเราตามระลึกถึง แม้กระทั่งวันที่เราจะละจากโลกนี้ไป เพราะฉะนั้น ให้กระจายข่าวบุญนี้ไปให้ทั่วถึงกันนะ
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล