อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 43

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 43
เพราะกำลังทำทุจริต ดีไม่ดีอาจเห็นภาพอะไรที่นึกไม่ถึง ทำให้เข้าบ้านไม่ได้ ทั้งที่เป็นประตูไม้ธรรมดา คุณปิยะลักษณ์ แจวเจริญ เป็นคนอำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...อ่านต่อ
ซื้อง่ายขายคล่อง กำไรงาม ขายดีจนบางวันลูกจ้างถึงกับเป็นลมขณะบริการจัดขนมบริการลูกค้า ศรษฐกิจตกต่ำ มีผลกระทบต่อผู้คนทุุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ทำการค้า...อ่านต่อ
ครอบครัวพงศ์สวัสดิ์ ประกอบธุรกิจส่วนตัวเปิดโรงงานไอศครีมเจ้าพระยาตรานกอินทรีย์ อยู่ที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ คุณอภิชญา บุตรสาววัย ๓๒ ปี เล่าถึงครอบครัวของเธอว่า...อ่านต่อ
“ลูกอย่าลืมเปิดคลื่นสถานี ๐๗๒ นะลูก” น้องธรรมนิติ์ถามคุณแม่ด้วยความฉงน “อะไรครับคุณแม่” “อ้าวก็ ๐๗๒ ก็ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือสะดือสองนิ้วมือไงละลูก”...อ่านต่อ
พยายามประกอบทางมาแห่งบุญอย่างไม่หวั่นไหว ถ้าบุญเปรียบเหมือนน้ำ สิ่งที่นำความทุกข์มาให้เหมือนเกลือ เธอก็ขอเติมน้ำเพื่อไปลดความเค็มของเกลือ...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล