อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 30

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 30
การอุทิศตนบวชตลอดชีวิตเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และเป็นเนื้อนาบุญแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย การบวชเช่นนี้มิใช่สิ่งง่ายที่ใครๆ จะทำได้...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีข่าวดีที่อยากจะบอกให้พวกเราได้ทราบโดยทั่วหน้ากัน วัดพระธรรมกายของเราที่ตั้งใจสร้างมานี้ ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะฝึก เพื่อที่จะสร้างครูบาอาจารย์...อ่านต่อ
คุณจริยา โซ่เงิน ทำงานอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่าว่า โดยปกติในชีวิตประจำวันของตนเอง ก่อนที่จะออกไปทำงานทุุกครั้ง...อ่านต่อ
คุณสัญญา รักวงศ์ อยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เล่าว่าเธอเคยอ่านอานุภาพเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ในสมัยก่อนที่มีการบันทึกไว้เยอะแยะมากมาย และยังคงเป็นคติธรรมบทพิสูจน์...อ่านต่อ
คุณลักษมี ภมรสถิตย์ ปัจจุบันทำงานอยู่บริษัทสายการบินแห่งหนึ่ง เริ่มเข้าวัดตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นเวลา ๒๕ ปีแล้ว ตอนนั้นอายุ ๑๖-๑๗ ปี กำลังอยู่ในวัยเรียน ตามพี่สาวมา...อ่านต่อ
คุณบัญชา รักษาจันทร์ อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เล่าว่า ได้เข้าวัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ยังเป็นเด็กอายุ ๓ ขวบ จนบัดนี้ก็ได้มาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยเป็นเวลานานถึง ๑๒ ปีแล้ว...อ่านต่อ
คุณสมวงษ์ ทรัพย์นาค อยู่ที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ อายุ ๕๕ ปี เล่าว่า ได้มาที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ เนื่องจากน้องชายชื่อ คุณปริญญา เขียวขาว...อ่านต่อ
คุณสนิท ทิพวัลย์ บ้านอยู่อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ปัจจุบันอายุ ๗๒ ปี เล่าว่า เมื่อวันที่ ๓ - ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีโอกาสโดยสารเครื่องบินไปทัศนศึกษา ณ กรุงปักกิ่ง...อ่านต่อ
คุณเรือนคำ มีรอด อายุ ๔๗ ปี ทำงานอยู่ที่ ARGYLE St. Glen Haven 9/F, Flat-D Kowloon เล่าว่า ได้มาเริ่มชีวิตที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑ โดยทำงานเป็นแม่บ้านให้กับนายชาวจีน...อ่านต่อ
คุณวิไล วิริยางกูร อยู่ที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี อาชีพเจ้าของร้านถ่ายรูปแสงตะวันเอกซ์เพรส เล่าว่า คุณวิไลได้ไปนิมนต์เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร ที่วัดสมรโกฏิ จังหวัด นนทบุรี...อ่านต่อ
คุณสุรเชษฐ์ บุญเกิด อยู่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มีชื่อเล่นว่า อั๋น อายุ ๑๗ ปี เป็นวัยรุ่นที่โชคดีเพราะ มีคุณพ่อและคุณแม่พาครอบครัวเข้าวัดปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ตอนที่ตนเองยังเป็นเด็กจึงมีโอกาส...อ่านต่อ
ด.ญ.พิมพ์วดี อินทรศรี เล่าว่าเธอตามคุณแม่มาวัดตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๙ ตอนนั้นอายุประมาณ ๘ - ๙ ขวบ จากการที่ได้ตามคุณแม่มาวัดทุกวันอาทิตย์ ประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัด...อ่านต่อ
หนูชื่อ อภิญญา อัศวสันติ อายุ 10 ปี เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ ๔ หนูมาวัดธรรมกายกับคุณแม่ ปีละ ๒-๓ ครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๙ คุณพ่อไม่เคยมาด้วย คุณพ่อ-คุณแม่แยกกันอยู่คนละจังหวัด...อ่านต่อ
คุณเปรมสุข พาณิชยการ อาชีพรับซักอบรีดเสื้อผ้า อยู่ที่ หมู่บ้านกฤษดานคร ถนนแจ้งวัฒนะ เล่าว่าเมื่อประมาณกลางเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๕๔๑ คุณเปรมสุขกำลังทำงานตามปกติ...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล