อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 32

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 32
มีโยมท่านหนึ่งเป็นผู้ที่มิได้นับถือศาสนาพุทธ ท่านเป็นผู้ที่เคร่งครัดในข้อวัตรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางพระศาสนาของท่าน ตอนแรกก็มีความรู้สึกขัดแย้งในการที่ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติธรรม...อ่านต่อ
คุณเพชราภรณ์ ภูมิรัตนประพิน อยู่ที่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เล่าว่า เข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๐ จนถึงบัดนี้เป็นเวลาถึง ๑๒ ปีแล้ว ที่มีโอกาสได้เข้ามาในเส้นทางการสร้างบารมีนี้ โดยการแนะนำของพี่สาว...อ่านต่อ
คุณทัศนี เหมทนาม อยู่ที่ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เล่าว่า ในคืนวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ คุณทัศนีได้กลับจากทำงานนอกบ้าน หลังจากทำกิจวัตรส่วนตัวแล้วก็เปิดเทป...อ่านต่อ
คุณศิริจิตต์ ทองประทุม อยู่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เล่าว่า ได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ และยังได้ทันสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์...อ่านต่อ
คุณลัคณา สุขเจริญ อยู่ที่แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เล่าว่า ได้เข้าวัดครั้งแรก เมื่อวันวิสาขบูชาปี พ.ศ.๒๕๓๘ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยินแต่ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับวัดจากสื่อต่างๆ...อ่านต่อ
คุณศัลสนี ศิละคุณาภรณ์ บ้านอยู่ที่บางนา เขตพระโขนง แต่เป็นเจ้าของกิจการสวนดอกไม้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าวัดปี พ.ศ.๒๕๓๙ เล่าว่ามีเพื่อนๆ สมัยที่เรียนหนังสือ...อ่านต่อ
น้องมีน หรือ ด.ช.กายธรรม จันทร์เรือง ปัจจุบันอายุ ๔ ขวบ เข้าวัดครั้งแรกตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่ หลังจากคลอดแล้ว คุณวนัดดา คมเวช ซึ่งเป็นน้าของน้องมีนได้พาน้องมีนเข้าวัดมาโดยตลอด...อ่านต่อ
คุณศรัณย์ศักดิ์ ด่านเพียรนาท อยู่อำเภอเมือง นนทบุรี เล่าว่า เมื่อประมาณเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ คุณแม่ของคุณศรัณย์ศักดิ์ ชื่อคุณแม่กิมวา แซ่อุ่ย อายุ ๗๔ ปี...อ่านต่อ
คุณพรสวรรค์ การุณ บ้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนคลองหลวงวิทยา ใกล้ๆ กับวัดพระธรรมกาย ทำงานเป็นผู้จัดการหน่วย บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา CMG เล่าว่า เพิ่งจะได้เข้ามาวัดพระธรรมกายครั้งแรก...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน