อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 42

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 42
ฟ้าผ่าแรงมากครับเสียงดังจนหูอื้อ ดีนะครับที่มาผ่าในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ ถ้าผ่าตามทุ่งนาแถวบ้านผม รับรองทั้งคน ทั้งควาย ดำเป็นตอตะโกครับ...อ่านต่อ
ตอนนั้นผมมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างผ่านลำรถผมไปเสียงเฟี้ยว...เฟี้ยว แต่ไม่เป็นอะไรอัศจรรย์จริง...จริง คุณอนุชัย ปรีดาพัฒน์พงศ์ เล่าถึงประวัติของตนเองที่น่าสนใจว่า เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๙...อ่านต่อ
ดิฉันไม่ใช่แม่มดหมอผี ไม่ใช่หมอน้ำมนต์อะไรหรอก เป็นคนเข้าวัด ไม่มีคาถาอาคม ดิฉันเพียงไหว้บูชาพระรัตนตรัย ขอท่านคุ้มครองคนป่วย...อ่านต่อ
มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีมือขนาดใหญ่สองมือมาประคองร่างเอาไว้ ใครจะคาดคิดว่า เวลาเพียงเสี้ยววินาที ระหว่างความเป็นกับความตายของชีวิตนั้น...อ่านต่อ
ลองหาดูดีๆ อีกที เอ๊ะหรือน้ำมนต์ไปช่วยรักษาบาดแผล แผลอาจหดลงก็ได้ คุณลุงอุดม คงภักดี เป็นชาวจังหวัดระยองอายุ ๕๗ ปี มีอาชีพรับจ้างทำงานก่อสร้าง...อ่านต่อ
ก่อนที่จะโทรศัพท์ไปคุยกับลูกค้าทุกครั้ง เธอก็จะสวดสรรเสริญพระมหาสิริราชธาตุ คุณอัจจิมา ศิริวิโรจน์ ทำงานประจำแผนกวางแผนการตลาด ของบริษัทซัมซุง กรุงเทพมหานคร...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน