อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 28

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เล่ม 28
บุญบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ ตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า ก็จะต้องอาศัยบุญ เป็นเครื่องสนับสนุน ใครสั่งสมบุญไว้มาก ดวงบุญก็โต...อ่านต่อ
คุณสมคิด วังทะพันธ์ รับราชการครู เป็นอาจารย์ ๒ ระดับ ๖ โรงเรียนธารน้ำใจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม เล่าว่าตนเข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๑...อ่านต่อ
คุณบุญมณี รุจิระวิทยา เป็นพยาบาลประจำการอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ย่านนนทบุรี เล่าว่าในช่วงระยะเวลาก่อนที่เธอจะได้รับพระมหาสิริราชธาตุ...อ่านต่อ
คุณบุษริน ภูมรา ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ อาคารใบหยก ๑ ตนได้เข้าวัดพระธรรมกายเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๐ เล่าว่า มาวัดประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก...อ่านต่อ
คุณปัญจะ ไตรรัตน์ อาชีพรับเหมา รับเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล อยู่จังหวัดชลบุรี เล่าว่า เข้าวัดพระธรรมกายเพราะลูกชายมาบวชเป็นสามเณรแก้ว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑...อ่านต่อ
คุณศิริพร ดำรงรัตน์ อยู่ที่ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เล่าถึงอานุภาพที่ประสบกับตนเองว่า ในวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ได้ขับรถเก๋งมิตซูบิชิ แลนเซอร์...อ่านต่อ
คุณลัดดาวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ อยู่เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เล่าว่าเธอเคยเข้าวัดครั้งแรกเมื่อสมัยเรียนมัธยม แล้วหลังจากนั้นไม่ได้มาตั้งหลายปี จนช่วงหลังที่ทางวัดได้มีการทำบุญใหญ่...อ่านต่อ
คุณวิเชียร ชาติกระพันธุ์ เป็นพนักงานขับรถอยู่ที่วัดพระธรรมกาย ได้เล่าถึงอานุภาพที่ตนเองประสบว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ที่ผ่านมานี้ ตนได้เดินทางไปเตรียมงานและช่วยงานโรงครัวที่วัดถ้ำพุหว้า...อ่านต่อ
คุณทองย้อย เกศสุวรรณ อยู่ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เล่าว่า ตนได้ทำบุญสร้างองค์พระ ได้รับพระของขวัญพระมหาสิริราชธาตุรุ่นดูดทรัพย์และพระคะแนนสุดสุดไว้บูชา...อ่านต่อ
คุณสมจิตต์ พิรินพัฒนกุล ได้เล่าอานุภาพที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อของเธอที่รอดพ้นจากความตายว่า ในคืนวันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ คุณพ่อของเธอชื่อ...อ่านต่อ
คุณพนม พงษ์สุวรรณ ทำงานรับราชการ ตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภูผาเหล็ก ระดับ ๗ มาทำบุญที่วัดพระธรรมกายถึง ๒๖ ปี ได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน...อ่านต่อ
เรื่องแแรก เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ได้พาลูกๆ ไปเยี่ยมคุณย่าที่จังหวัดอุบลราชธานี และได้แวะไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ขณะนั้นทางห้างมีรายการ "นาทีทอง"...อ่านต่อ
คุณกุลนิตย์ เซี่ยงฉิน อยู่ที่ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีอาชีพให้เช่ารถบรรทุกสิบล้อไปบรรทุกอ้อย ตนเองได้สร้างพระธรรมกายประจำตัวและได้รับพระมหาสิริราชธาตุ...อ่านต่อ
คุณดาราศรี รัตนชินกร อยู่ที่แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เล่าว่า เมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ มีผู้นำบุญผู้หนึ่งมาเชิญชวนคุณดาราศรี...อ่านต่อ
อาจารย์ยุวดี เกษตรสมบูรณ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๖ เล่าว่า ตนเองได้มาที่วัดพระธรรมกายครั้งแรกเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว แต่หลังจากมาวัดครั้งนั้นก็ห่างวัดไปนานไม่ได้มาที่วัดอีก...อ่านต่อ
คุณฉวีวรรณ เชยโพธิ์ อยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เริ่มเข้าวัดพระธรรมกายประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เนื่องจากในวันที่ ๑๐ ตุลาคมได้อ่านหนังสือพิมพ์และได้ดูที่ปกหลัง...อ่านต่อ
หนังสือ อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ ทุกเล่ม

พระมหาสิริราชธาตุ

 

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ "พระมหาสิริราชธาตุ" กรอบทองเรียบหรูดูวิจิตร รุ่นดูดทรัพย์ เป็นของศักสิทธิ์คู่บุญสำหรับผู้มีบุญ เป็นพยานทางวัตถุให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ตลอดจนบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาดีแล้ว ที่ใต้ฐานขององค์พระมีอักขระพิเศษจารึกว่า "ดูดทรัพย์"
ความหมายของ คำว่า "ดูดทรัพย์"
ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๑.โลกียทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายนอก ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง สามีภรรยา บุตรธิดา บริวาร เป็นต้น
๒.อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายใน ได้แก่ คุณธรรมประจำใจ เช่น ศรัทธา ศีล ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ความเสียสละเอื้อเฟื้อ ปัญญา เป็นต้น
พระ มหาสิริราชธาตุที่สลักคำว่า "ดูดทรัพย์" ไว้นั้น ประสงค์จะให้ทราบว่า บุคคลใดก็ตามเมื่อได้รับพระพุทธรูปนี้ไปแล้ว ตั้งใจสวดมนต์ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย อาราธนาองค์พระติดตัวไว้เป็นประจำ เป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้ทำความชั่ว ให้ลด ละ เลิก อบายมุข และเป็นกำลังใจในการทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป บุญที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจบำเพ็ญมหาทานบารมีด้วยการสร้างพระธรรมกายประจำ ตัวเพื่อประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ รวมกับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาพระอย่างถูกวิธีนี้ ย่อมจะดึงดูดโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์ มาสู่ผู้เป็นเจ้าขององค์พระมหาสิริราชธาตุนี้อย่างแน่นอน

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล