อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เรื่องที่ ๓๒๕รับนิมนต์

เรื่องที่ ๓๒๕รับนิมนต์
อยากให้พระภิกษุสามเณร มาร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ แต่ในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ยาก และมีอุปสรรคอย่างมาก
 

 
 
คุณวิไลและลูกสาว ถ่ายรูปกับคณะสงฆ์วัดสมรโกฏิ ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมตอบปัญหาธรรมะ
"ทางก้าวหน้า" ที่วัดพระธรรมกาย
 
 

คุณวิไล วิริยางกูร อยู่ที่ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี อาชีพเจ้าของร้านถ่ายรูปแสงตะวันเอกซ์เพรส เล่าว่า คุณวิไลได้ไปนิมนต์เจ้าอาวาส พระภิกษุสามเณร ที่วัดสมรโกฏิ จังหวัด นนทบุรี ให้เข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" และรับทุนการศึกษา ซึ่งในเวลานั้นเป็นเรื่องที่ยาก และมีอุปสรรคมากๆ เพราะวัดพระธรรมกายกำลังถูกสื่อมวลชนที่ไม่เข้าใจโจมตีอย่างหนักมาก แต่คุณวิไลก็ไม่ท้อ คุณวิไลบอกว่า "ไม่ท้อเลย เพราะเรามั่นใจในหลวงพ่อและวัดพระธรรมกาย ไปติดต่อนิมนต์ด้วยตนเอง ไปครั้งแรกก็ถูกปฏิเสธ แต่ยังไม่ละความพยายาม พยายามไปเยี่ยมถึงวัดทั้งติดต่อและติดตาม ช่วงหลังไปติดต่อนิมนต์กันทั้งครอบครัวเลย ช่วยกันพูดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งประโยชน์ต่อผู้เข้าตอบปัญหาธรรมะ ประโยชน์ต่อสังฆมณฑล และยังได้รับทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรอีก แต่ที่วัดก็ยังไม่ตอบรับอยู่ดี"


ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นคืนวันสุดท้ายก่อนวันงาน เวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. คุณวิไลตัดสินใจโทรศัพท์ติดต่อไปอีกครั้งที่วัดสมรโกฏิ อดทนติดต่ออยู่นานถึง ๔๐ นาที เพราะที่จุดบริจาคและสำนักงานปิด คุณวิไลเล่าว่า "ตอนนั้นก็ได้แต่อธิษฐานจิต เอาใจจรดไปที่ศูนย์กลางกาย นึกถึงแต่พระมหาสิริราชธาตุ ขอให้ลูกนิมนต์เจ้าอาวาสและคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้สำเร็จได้อย่างอัศจรรย์ด้วยเถิด" ระหว่างรอคนที่วัดสมรโกฏิมารับโทรศัพท์ ใจก็ตรึกที่ศูนย์กลางกายและนึกถึงพระมหาสิริราชธาตุตลอดว่า ขอให้มีคนมารับโทรศัพท์ด้วยเถิด บังเอิญมีพระมาเดินตรวจความเรียบร้อยของบริเวณวัดผ่านมาบริเวณนั้นพอดี คุณวิไลเล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นว่า "พระที่มารับโทรศัพท์ในตอนนั้นยังจำชื่อได้ ชื่อพระมหาชาญยุทธ มหิตฺธิโก คุยกับท่านถึงขั้นตอนในการมอบทุนการศึกษา อธิบายถึงประโยชน์และสิ่งที่จะได้รับ และจะขอนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสและพระภิกษุสงฆ์สามเณรให้มาร่วมงานด้วย พอพูดจบ ท่านพระมหาชาญยุทธตอบตกลงทันที ๔๐ รูป พอได้ยินอย่างนั้น รู้สึกปีติดีใจมาก รีบแฟกซ์ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการไปที่วัดพระธรรมกายทันที ในใจก็นึกขอบพระคุณอานุภาพบารมีของพระรัตนตรัย พระมหาสิริราชธาตุ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ ที่ให้ลูกสามารถช่วยงานพระศาสนาได้สำเร็จ"

แรงอธิษฐานด้วยความบริสุทธิ์ใจของคุณวิไล รวมทั้งบุญกุศลต่างๆ ที่ได้กระทำไว้ กระทั่งวิริยบารมีที่อุตส่าห์ไปเชิญครั้งแล้วครั้งเล่า มนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆ ฟังแล้วยังเห็นใจ เอาใจช่วย เทพยดาท่านมีเมตตาธรรมกว่าเรา ท่านย่อมต้องช่วยเต็มที่ จึงบันดาลใจให้พระภิกษุมหาชาญยุทธ ผู้ซึ่งมีทั้งความรู้ และมีอำนาจตัดสินใจ เป็นผู้บังเอิญเดินมารับโทรศัพท์ ประกอบกับท่านเป็นผู้มีปัญญาแยกแยะเหตุผลต่างๆ ไม่เชื่องมงายไปตามสื่อทั้งหลายที่กล่าวโจมตีวัดพระธรรมกาย ท่านจึงตอบรับเชิญด้วยดี หากเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เป็นเรื่องอานุภาพพระมหาสิริราชธาตุย่อมมีทางเป็นไปได้ เพราะไปกี่ครั้งก็พบแต่ผู้ปฏิเสธเสียทุกครั้ง


อานุภาพของการอ่อนน้อมในพระรัตนตรัย เช่นที่คุณวิไลกระทำต่อพระมหาสิริราชธาตุ ย่อมเป็นกุศลจิตที่ไม่สามารถประมาณได้ ทั้งยังประกอบพร้อมด้วยความตั้งใจกอบกู้พระพุทธศาสนาที่กำลังถูกย่ำยีทำลาย ก็เป็นบุญกุศลใหญ่ทำนองเดียวกัน ขันติบารมีที่จะต้องอดทนง้องอนครั้งแล้วครั้งเล่า ย่อมเป็นพลังบุญมหาศาล ทำความสำเร็จให้เกิดขึ้น สมดังใจปรารถนาทุกประการ ท่านผู้อ่านทุกคนทราบเรื่องแล้วก็คงนึกอนุโมทนาในบุญด้วยไม่มากก็น้อย เพราะต่างทราบกันดีว่า การจัดงานครั้งประชุมพระภิกษุสามเณรเรือนแสนคราว วันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น ทางวัดถูกต่อต้านเต็มที่ทุกรูปแบบ ผู้นำบุญของวัด ถ้าไม่เข้มแข็งแท้จริงแล้ว คงท้อถอยหมดกำลังใจไปตามๆ กัน หากยังมีตัวอย่างนักสู้บุญอย่างคุณวิไลให้เห็นอยู่ ย่อมเป็นกำลังใจแก่ทุกคนอย่างล้นเหลือ งานบุญวันข้างหน้า จะต้องเกิดนักสู้ทำนองนี้ตามมาอีกไม่รู้จักจบสิ้น

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล