อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ

พระมหาสิริราชธาตุ รุ่นดูดทรัพย์ สำหรับ ผู้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในมหาธรรมกายเจดีย์นั้น จะได้รับของที่ระลึกเป็นพระธรรมกายของขวัญ

อานุภาพพระมหาสิริราชธาตุ เรื่องที่ ๓๕ ดลใจให้เด็กทำบุญได้

เรื่องที่ ๓๕ ดลใจให้เด็กทำบุญได้
 

คุณสมชาย วงศ์สมุทร เป็นสัตวแพทย์ ทำงานอยู่กรมปศุสัตว์ เล่าว่า ได้ทำบุญสร้างองค์พระที่แกนกลางพระมหาธรรมกายเจดีย์ และได้รับพระของขวัญมหาสิริราชธาตุแล้ว รู้สึกมีศรัทธาเลื่อมใสมาก มีความสบายใจ ปีติเบิกบานอยู่เสมอ ต้องการให้ใครๆ ได้บุญและรู้สึกอย่างนี้บ้าง จึงพูดชักชวนเพื่อนๆ และน้องๆ ในที่ทำงานหลายคน ให้สร้างองค์พระที่แกนกลางพระมหาเจดีย์ บูชาคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญ รวมทั้งชวนคุณวราภรณ์ บุญมี ด้วย แต่รายนี้ยังแสดงอาการลังเล ด้วยเห็นว่าต้องใช้เงินมากถึง ๓ หมื่นบาท


อานุภาพ พระมหาสิริราชธาตุ พระดูดทรัพย์ เรื่องที่ ๓๕ ดลใจให้เด็กทำบุญได้ในคืนวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๑ หลังจากไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิ อันเป็นกิจวัตรก่อนนอนทุกคืน คุณสมชายได้นึกแผ่เมตตา ตลอดจนอธิษฐานจิตอาราธนาคุณของพระมหาสิริราชธาตุ บันดาลให้ทุกคนที่ชักชวนให้ทำบุญสร้างองค์พระที่แกนกลางฯ เหล่านั้น มีศรัทธามีกำลังทรัพย์มากพอ เต็มใจทำบุญ และได้เป็นเจ้าของพระมหาสิริราชธาตุทุกคน สุดท้ายจึงทำใจสงบนิ่งหยุดอยูู่ที่ศูนย์กลางกายอีกครั้งก่อนเอนตัวลงนอน

ช่วงเวลานั้นเอง คุณสมชายมองเห็นภาพที่ศูนย์กลางกาย เป็นภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ พูดอยู่กับคุณวราภรณ์ว่า "สร้างองค์พระ ๒ องค์นะแม่"

 

พอรุ่งเช้าเมื่อไปถึงที่ทำงาน คุณสมชายได้เล่าเรื่องนี้ให้คุณวราภรณ์ฟัง พร้อมทั้งอธิบายรูปร่างลักษณะของเด็กที่เห็นอย่างละเอียด คุณวราภรณ์ยืนยันว่า นั้นเป็นลูกสาวของเธอเอง ชื่อ เด็กหญิงชยาภรณ์ บุญมี ชื่อเล่นว่า น้องมิกซ์ อายุเพียง ๓ ขวบ ยังพูดได้ไม่ชัดนัก

ต่อมาเช้าวันที่ ๑๑ กันยายน คุณวราภรณ์มาถึงที่ทำงานด้วยท่าทางสดชื่นแจ่มใส พอพบหน้าคุณสมชายก็พูดขึ้นว่า "จะทำบุญสร้างองค์พระที่แกนกลางฯ ด้วยนะ เดี๋ยวเอาเงินมาให้" คุณสมชายพนมมืออนุโมทนา ขณะรับฝากเงินทำบุญ คุณวราภรณ์เล่าว่า เมื่อได้รับการชักชวนให้ทำบุญก็ยังไม่คิดจะทำ เพราะจำนวนเงินค่อนข้างมาก แต่ที่ตัดใจได้ เพราะเมื่อคืนที่ผ่ามมา ก่อนเข้านอนลูกสาวคือ น้องมิกซ์พูดกับเธอด้วยถ้อยคำประหลาดว่า

"มิกซ์จะสร้างพะ - แกน - กาย... สององค์นะแม่นะ ถ้าเจอน้าหอมปราง มิกซ์จะบอกน้าหอมปรางว่า มิกซ์สร้างพะ"

คุณวราภรณ์ว่า แม้ลูกจะพูดไม่ชัด แต่เธอฟังรู้เรื่องว่า ลูกพูดถึงพระแกนกลาง ที่ทำให้ประหลาดใจ จนเป็นเรื่องอัศจรรย์ เพราะเธอและทุกคนในครอบครัว หรือแม้คนอื่นๆ ที่ลูกรู้จักพูดคุยด้วย ไม่มีใครพูดเรื่องการสร้างองค์พระที่แกนกลางพระมหาธรรมกายเจดีย์ ให้น้องมิกซ์รู้เรื่องแม้แต่คนเดียว ลูกอายุแค่ ๓ ขวบพูดขึ้นมาเองได้อย่างไร ทำให้รู้สึกว่า บุญเรื่องนี้ต้องสำคัญมาก จนทำให้หมดความรู้สึกเสียดายเงินไปทีเดียว

คุณสมชายฟังแล้วก็ประหลาดใจไปด้วย เข้าใจว่าเป็นอานุภาพของพระมหาสิริรราชธาตุบันดาลความสำเร็จให้ตามที่อธิษฐานจิต

หนูชยาภรณ์ บุญมี เป็นเด็กมีบุญมากมาเกิด เพื่อสร้างบุญบารมีต่อในภพชาตินี้ ทั้งในอดีตชาติต้องเคยเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อ และเคยสร้างบุญกุศลร่วมกันมากับหมูู่คณะของเราแต่เนื่องจากมาเกิดช้าไปเล็กน้อย อายุแค่ ๓ ขวบ ไม่สามารถไปร่วมงานสร้างบารมีด้วยตนเองได้ ยังเล็กเกินไป ผู้ปกครองเองไม่ใช่คนไปวัดเป็นประจำ จึงต้องมีวิธีการช่วยตนเองให้มีโอกาสได้บุญใหญ่ในงานสำคัญ

โดยปกติแล้ว สำหรับผู้มีบุญมาเกิดนั้น กายมนุษย์ละเอียดหรือเรียกอีกชื่อว่า กายฝันของผู้นั้นจะมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆ เหมือนผู้ใหญ่ รู้เหตุการณ์ต่างๆ รู้สิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้น ไม่ใช่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนจิตใจของกายทารก (กายมนุษย์หยาบ) หรือกายเด็ก

เรื่องงานสร้างกุศลใหญ่อย่างเรื่องสร้างองค์พระที่แกนกลางพระมหาเจดีย์นี้ เป็นเรื่องสำคัญยิ่งของนักสร้างบารมี เด็กจะเรียกชื่อคำว่า แกนกลาง เป็นแกนกาย ล้วนเป็นความหมายที่มีความสำคัญอย่างเดียวกัน พระเจดีีย์ไม่มีแกน ย่อมพังเร็วที่สุด ร่างกายไม่มีแกนย่อมดำรงรูปร่างไว้ไม่ได้ กายมนุษย์ละเอียดของเด็กหญิงชยาภรณ์ทราบเรื่องงานบุญใหญ่นี้อยู่แล้ว แม้ไม่ได้ทราบจากพวกมนุษย์ที่แวดล้อมตัวเธอ แต่พวกอมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งมีมากมายนับไม่ถ้วนเดินหลีกกันไม่พ้นบนพื้นดินที่เราอยู่นี้ ย่อมจะพูดกันอึงคนึงทั้งเทวดาชนิดภุมมเทวา รุกขเทวา กระทั่งอมนุษย์ที่เป็นภูตผีปีศาจ (หรือ แม้เทวดาที่รักษาพระมหาสิริราชธาตุของคุณสมชายก็ชักชวนเด็กได้) กายมนุษย์ละเอียดของเด็กหญิงชยาภรณ์ย่อมได้ยินคำเล่าลือนั้น ต้องการให้ตนเองได้บุญใหญ่ดังกล่าว มีโอกาสง่ายกว่าอมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้ว

ที่สำคัญคือกายมนุษย์หยาบของเด็กหญิงชยาภรณ์ เป็นเด็กยังไม่รู้เดียงสา ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตนเอง จิตใจบริสุทธิ์ ว่างเปล่าจากอารมณ์ต่างๆ ทางโลกที่แวดล้อมอยู่ ทำให้กายมนุษย์ละเอียดส่งความรู้สึกนึกคิดผ่านให้รับรู้ได้ง่าย เหมือนขอยืมอวัยวะในปากของกายหยาบใช้ แต่จิตใจที่สั่งงานเป็นใจของกายละเอียด

คำพูดว่า "มิกซ์ จะสร้างองค์พระที่แกนกลาง สององค์นะแม่นะ" จึงดังออกมาจากปากคงจะมีความหมายว่าสร้างให้ตัวเองหนึ่งองค์ให้มารดาหนึ่งองค์ และก็เป็นกายฝันของน้องมิกซ์นั้นเองที่ไปติดต่อกับคุณสมชายไว้ก่อน เพราะได้เกิดเป็นคนที่มีมารดาที่พอมีเงินเก็บอยู่ มีเพื่อนของมารดาที่สามารถช่วยเหลือรับฝากเงินไปสร้างบารมีได้

เมื่อเวลาน้องมิกซ์พูดด้วยปากความข้อความจึงตรงกัน ความอัศจรรย์ใจ ทำให้มีศรัทธา ทำบุญใหญ่ให้ตนเองและลูก เด็กคนนี้มีบุญเก่ามาไม่น้อย เพียงอายุ ๓ ขวบ มีโอกาสสร้างบุญใหม่ใหญ่โตทันที อย่างนี้ใครเป็นพ่อแม่น่าชื่นใจ ควรพาลูกคนนี้ไปวัด ให้เขามีโอกาสสร้างบุญบารมีเสียตั้งแต่เวลานี้ ตัวพ่อแม่ผู้ปกครองวงศาคณาญาติย่อมมีโอกาสสร้างบุญกุศลตามไปด้วย เรียกว่า ได้เด็กอภิชาตบุตรมาเกิดอยู่ในตระกูล ควรให้สมาชิกในวงศ์สกุลได้ประโยชน์ไปด้วย เพราะเด็กเองดูเหมือนจะชวนญาติทำบุญอยู่แล้วที่พูดว่าถ้าเจอน้าสาว จะบอกน้าว่าตนเองสร้างพระ ก็เหมือนชวนน้าสาวไปในตัว 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล