หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 30 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2548
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 30 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2548 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 30 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2548         ๒๒ เมษายน หล่อองค์พระปฏิมา สมปรารถทุกภพทุกชาติ ขอเชิญร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ วันคุ้มครองโลกศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 30 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2548

       ๒๒ เมษายน หล่อองค์พระปฏิมา สมปรารถทุกภพทุกชาติ ขอเชิญร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ วันคุ้มครองโลกศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สารบัญ

 พระธรรมเทศนา
๑๕ พระชาติแรกที่เปล่งวาจา...
๒๐ ระลึกนึกถึงความตาย
๒๓ อานุภาพของทิศ ๖ (ตอนที่ ๒)
๒๗ จะฝึกลูกหลานอย่างไรดี...
๓๐ ทำไมวัดพระธรรมกาย...
๓๓ วิธีให้กำลังใจ...


สัมภาษณ์
๔๓ ๒๒ เมษา มาหล่อ มารวยด้วยกัน
๕๕ อินทิรา แดงจำรูญ...

บทความ-ข่าวสาร
๔ อนุโมทนาบุญงานบวช
๑๐ หล่อองค์พระปฏิมา...
๓๗ วัดภาวนาชิคาโก
๖๑ สมาชิกรัฐสภาคัดค้านอบายมุข...
๖๓ ข่าวบุญในประเทศ
๗๐ ข่าวบุญต่างประเทศ
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 30 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2548
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 42 หน้า

ขนาดไฟล์ 7.4 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 7.4 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร