หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548         ABRS ถวายรางวัล มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตน ให้กับการพัฒนาและปลุกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนมากว่า ๔๐ ปี

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548

       ABRS ถวายรางวัล มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ในฐานะที่เป็นผู้อุทิศตน ให้กับการพัฒนาและปลุกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนมากว่า ๔๐ ปี

สารบัญ

 พระธรรมเทศนา
๓๒ พระโพธิสัตว์ได้รับพุทธพยากรณ์ ตอนที่ ๑ 
๔๐ เปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
๔๓ ความสงบของโลก เริ่มต้นจากความสงบ...
๔๗ การคบเพื่อนชั่ว คือต้นเหตุของ...
๕๐ ผู้ที่มีนิสัยชอบอิจฉาผู้อื่น จะมีผล...
๕๔ บทบาทสำคัญสำหรับผู้เป็นพ่อ...


สัมภาษณ์
๖๓ กรรมนิมิต คือภาพยนตร์ชีวิต
๗๓ เจ้าอาวาสวัดมหายานในญี่ปุ่น เลิกเหล้า

บทความ-ข่าวสาร
๔ อนุโมทนา หล่อองค์พระปฏิมาฯ...
๑๙ เรื่องจากปก
๒๔ วิสาขบูชา วันประกาศชัย...
๕๗ วัดภาวนาเท็กซัส
๘๑ ข่าวบุญในประเทศ
๘๔ ข่าวบุญต่างประเทศ
 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 31 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 50 หน้า

ขนาดไฟล์ 3.9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 3.9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร