หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 36 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2548
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 36 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2548 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘  วันมหามงคล ครบ ๑๒๑ ปี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ ๓ ประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๓๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘

        วันมหามงคล ครบ ๑๒๑ ปี ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ หล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย องค์ที่ ๓ ประดิษฐานในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๒๖ บูชาด้วยการทำความสะอาดพระเจดีย์
๓๐ หล่อรูปเหมือนมหาปูชนียาจารย์ฯ
๓๔ มหาปูชนียาจารย์แห่งวิชาธรรมกาย
๓๙ ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นอย่างไร
๔๒ จะแก้ไขปัญหาความลำเอียง...
๔๕ การสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์...

สัมภาษณ์
๕๖ บุญ คือ ความสุข ความสำเร็จ..
๖๘ สัมพันธ์ เสริมชีพ บุรุษในแวดวง สว. ที่กระทำ...เพื่อแผ่นดิน

บทความ-ข่าวสาร
๒ พยานทางวัตถุ ที่มีค่าที่สุด...
๘ พิธีมอบของที่ระลึกแด่พระราชา
๑๐ ๑๐ กันยา รำลึกถึงมหาปูชนียาจารย์
๑๔ ๑๘ กันยา บูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
๑๘ มูลนิธิธรรมกาย ถวายปัจจัยแด่...
๔๘ วัดเจริญภาวนาแมนเชสเตอร์
๕๒ พระราชพัชราภรณ์ "เจ้าคุณกฐินตก"
๗๓ ข่าวบุญในประเทศ
๗๖ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 36 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2548
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 84 หน้า

ขนาดไฟล์ 10 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร