หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑  วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา วันเปิดยุทธศาสตร์แห่งการเผยแผ่พุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๑

วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ วันมาฆบูชา วันเปิดยุทธศาสตร์แห่งการเผยแผ่พุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๔๒ การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก (ตอนที่ ๑)
๔๖ นักธุรกิจมุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นหลัก จะมีบาปกรรมติดตัวไปหรือเปล่า

สัมภาษณ์
๕๒ ซูเปอร์สตาร์แห่งมองโกเลีย เข้าถึงแสงสว่างภายใน
๕๘ อุทัย คูตระกูล นักชวนคน..ก่อการดี
๖๖ วันมาฆบูชา วันจุดประทีป บูชาพระธรรมกายประจำตัวของเรา ณ มหาธรรมกายเจดีย์

บทความ-ข่าวสาร
๒ วันมาฆบูชา วันเปิดยุทธศาสตร์แห่งการเผยแผ่พุทธธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๑๐ ร่วมกตัญญูบูชาธรรม ๙๙ ปีทองของคุณยาย
๑๖ พิธีถวายองค์พระธรรมกายประดิษฐาน ณ ประเทศศรีลังกา
๒๒ World-PEC ครั้งที่ ๒ วันรวมพลังสร้างครอบครัวอบอุ่นทั่วโลก
๗๔ ทันโลก ทันธรรม ตอน ประโยชน์ของการอบรมธรรมทายาท
๗๘ ข่าวบุญในประเทศ
๘๐ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 64 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 96 หน้า

ขนาดไฟล์ 13.9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13.9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร