หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2551 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๖๕ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๑

         มหาสังฆทาน มหาทานที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญ มหาสังฆทาน ๒๐,๐๐๐ วัด ๒๒ เมษษยน ๒๕๕๑ ณ วัดพระธรรมกาย

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๔๖ พิธีจุดมาฆประทีปเป็นพุทธบูชา
๕๘ การทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก (ตอนสุดท้าย) 
๖๒ ปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้

สัมภาษณ์
๕๒ know-how สู่ชัยชนะ ของนักกีฬาระดับโลก
๖๖ วีร์ศรุต พิพัฒนาศักดิ์ กับนิยามความเท่ของลูกผู้ชาย
๗๔ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก คุ้มครองด้วยบุญ

บทความ-ข่าวสาร
๒ มหาสังฆทาน มหาทานที่พุทธองค์ทรงสรรเสริญ
๑๐ ๒๒ เมษษ มหาสังฆทานวันคุ้มครองโลก พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ทั่วประเทศ ๒๐,๐๐๐ กว่าวัด และพิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว
๑๔ จุดประทีปธรรมแห่งขุนเขาสานภารกิจแห่งความดี สร้างถนนพุทธวิถี
๒๒ อานุภาพแห่งการให้
๓๒ วันมาฆปุรณมี "วันแห่งความปีติของมหาชนทั่วโลก"
๘๒ ทันโลก ทันธรรม ตอน การสื่อสารไร้สายสมัยพุทธกาล ตอนที่ ๑
๘๖ ข่าวบุญในประเทศ
๘๘ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 65 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 104 หน้า

ขนาดไฟล์ 18.7 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 18.7 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร