หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 74 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2551
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 74 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2551 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๗๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑  V-star เมื่อเด็กดี V-Star จรัสแสงโลกจักเปลี่ยนแปลงสู่ยุคแห่งสันติสุข

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๗๔ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑

   V-star เมื่อเด็กดี V-Star จรัสแสงโลกจักเปลี่ยนแปลงสู่ยุคแห่งสันติสุข
 

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๕๒ คุณสมบัติพื้นฐาน ของยอดนักสร้างบารมี
๕๖ นั่งสมาธิเรียนดีจริงหรือเปล่า

สัมภาษณ์
๔๘ เราล้วนมีแสงสว่างในตนเอง
๗๔ ๑๓ ธันวาคม รวมพลัง เด็กดี V-Star ๕๐๐,๐๐๐ คน ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

บทความ-ข่าวสาร
๒ ทำความดี...อย่ายั้งหยุด จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
๑๐ กฐินอัครบรมจักรพรรดิ บูชาครูพระผู้ปราบมาร
๒๘ เมื่อเด็กดี V-Star จรัสแสงโลกจับเปลี่ยนแปลงสู่ยุคแห่งสันติสุข
๓๘ โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
๖๒ รวมพลังเด็กดี V-star ทอดกฐินสัมฤทธิ์ พิชิดวัดร้างเป็นวันรุ่ง
๘๒ ทันโลก ทันธรรม ตอน สกัดน้ำเมาหยุดความเสื่อมของโลก
๘๖ ตามตะวัน
๙๐ ข่าวบุญในประเทศ
๙๒ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 74 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2551
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 108 หน้า

ขนาดไฟล์ 37.6 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 37.6 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร