หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 79 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 79 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๗๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒  วันแห่งชัยชนะสร้างองค์พระปิดเจดีย์ วิสาขบูชา วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๗๙ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒

        วันแห่งชัยชนะสร้างองค์พระปิดเจดีย์ วิสาขบูชา วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๒๖ พิธีหล่อพระธรรมกายประจำตัว
๕๒ รัฐศาสตร์เชิงพุทธ การปกครองระบอบธรรมาธิปไตย
๕๖ ทำบุญกับใครดี

สัมภาษณ์
๔๘ เมื่อมหาธรรมกายเจดีย์ ส่งสัญญาณเรียกเราจากท้องฟ้า
๙๐ ต่อเวลารื้อผังจน...

บทความ-ข่าวสาร
๒ วิสาขบูชา วันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๘ ๒๒ เมษา ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด จารึกประวัติศาสตร์  สร้างองค์พระปิดเจดีย์
๓๐ วิสาขบูชา วันแห่งชัยชนะสร้างองค์พระปิดเจดีย์
๓๘ ปรากฏการณ์สังคมตื่นจากความไม่รู้
๔๒ ตักบาตรทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ในแผ่นดิน
๖๒ "พระแท้" ผู้เป็นทายาทแห่งธรรม
๗๔ กมธ.ศาสนาฯ ถวายโล่พุทธคุณูปการแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์
๘๐ ถวายโล่และประกาศเกียรติคุณ แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์
๘๖ ทันโลก ทันธรรม ตอน วิสาขบูชา ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
๙๘ ท่อนฮุกของชีวิต
๑๐๒ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๖ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 79 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 120 หน้า

ขนาดไฟล์ 18.2 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 18.2 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร