หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 80 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒  บวชแทนคุณประเทศชาติและพระพุทธศาสนา พรรษา ๑,๐๐๐ รูป บวชพุทธบุตรต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลก สู่โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๘๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

        บวชแทนคุณประเทศชาติและพระพุทธศาสนา พรรษา ๑,๐๐๐ รูป บวชพุทธบุตรต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลก สู่โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย

สารบัญ

พระธรรมเทศนา
๒๗ โอวาทพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา
๕๒ รัฐศาสตร์เชิงพุทธการปกครอง ระบอบธรรมาธิปไตย
๕๖ ไม่กล้าฝึกสมาธิเพราะกลัวเสียสติ

สัมภาษณ์
๔๘ พลังสมาธิ...พลังที่นุ่มนวลที่สุด คือพลังที่แข็งแกร่งที่สุด
๙๔ ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ว่าตามกัน

บทความ-ข่าวสาร
๒ ทางกลับดุสิตบุรี วงบุญพิเศษ
๘ วันวิสาขบูชา วันแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันสำคัญสากลโลก
๓๒ ๑ พรรษา ๑,๐๐๐ รูป บวชพุทธบุตรต้นแบบฟื้นฟูศีลธรรมโลก สู่โครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐ รูป ๗,๐๐๐ ตำบลทั่วไทย
๓๘ ถวายโล่พุทธคุณูปการ กาญจนเกียรติคุณ แด่พระภาวนาวิริยคุณ
๔๒ ตักบาตรพระ ภารกิจอันเร่งด่วน...
๖๒ วันรวมพลังครูผู้ให้แสงสว่าง ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก...
๗๐ งานวันวิสาขบูชา ณ บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย
๘๐ พิธีจุดวิสาขประทีปและโคมลอย ครั้งที่ ๒ ณประเทศมองโกเลีย
๙๐ ทันโลก ทันธรรม ตอน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
๑๐๒ ลูกคิดกับลูกสอน
๑๐๖ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๘ ข่าวบุญต่างประเทศหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 80 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2552
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 124 หน้า

ขนาดไฟล์ 8.8 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 8.8 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : -1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร