หนังสือ คาถาธรรมบท
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คาถาธรรมบท หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf


ชื่อหนังสือ คาถาธรรมบท

       พุทธพจน์เป็นสิ่งที่มีค่ามาก แม้เพียงข้อเดียว เมื่อใครก็ตามนำไปปฏิบัติให้สม่ำเสมอแล้ว ย่อมจะทำให้ผู้นั้นพ้นภัยและได้ที่พึ่งอันเกษม

     หนังสือคาถาธรรมบทเล่มนี้ เป็นบทสรุปคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหัวใจของธณณมบทภาค ๑-๔ เหมาะสำหรับนักเรียนประโยค ๑-๒ นักเทศน์ นักธรรม และนักปฏิบัติธรรมทั่วไป

     เวลาแห่งชีวิตที่ผ่านไป ถ้าได้อ่านธรรมะสักวันละบท ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตทำให้เกิดความสุข ใจก็จะผ่องใส ดวงปัญญาก็จะสว่างไสวขึ้นทุกวันหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คาถาธรรมบท

ชื่อหนังสือ คาถาธรรมบท
ลำดับเรื่อง : กองวิชาการ สำนักพัฒนาบุคลากร   จำนวนหน้า 80 หน้า

ขนาดไฟล์ 199 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 199 KB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 8
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร