หนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 151 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 151 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘  ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สร้างโรงครัว เพื่อจัดเตรียมอาหารเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณร และสาธุชนกว่าล้านชีวิต ร่วมสถาปนาโรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘

ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สร้างโรงครัว เพื่อจัดเตรียมอาหารเลี้ยงพระภิกษุ-สามเณร และสาธุชนกว่าล้านชีวิต ร่วมสถาปนาโรงครัว ๗๑ ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

สารบัญ

พระธรรมเทศนา 
๘๖ ตำรับยอดเลขา : ตอนที่ ๑๗ จรรยา     ข้อที่ ๓๐-๓๑ 
๑๓๕ มรดกธรรม : ให้ดวงบุญนั้นช่วย 

ปุจฉา-วิสัชนา
๙๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : แนวทางการดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จของชาวพุทธเป็นอย่างไร? 
๙๖ ข้อคิดรอบตัว : วิสาขบูชา วันสำคัญของชาวโลก 
๑๑๐ ฝันในฝัน : มาร้อยเลี้ยงร้อย มาล้านเลี้ยงล้าน 

บทความ-ข่าวสาร 
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่อง พระพุทธคุณ
๐๘ ทบทวนบุญวันคุ้มครองโลก : สลักไว้ในความ ทรงจำ วันคุ้มครองโลก...ด้วยบุญ 
๓๐ ทบทวนบุญวันสามเณรทั่วไทย : วันสามเณร ทั่วไทยรวมใจเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา 
๕๐ สร้างโลกแก้ว : หมู่บ้านปฏิบัติธรรมแห่งแรก ในประเทศญี่ปุ่น 
๖๒ สร้างคนให้เป็นคนดี : ..บนเส้นทางธรรมทายาท.. 
๗๒ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : เนื้อนาบุญอันอุดม 
๗๖ บทความน่าอ่าน : พระพุทธเลิศหล้านภาลัย... รัชสมัยแห่งการฟื้นฟู 
๘๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์ : ตักบาตรเทโว 
๘๔ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล 
๑๐๒ DOU ความรู้สากล : ทางสายกลาง เส้นทางตรัสรู้ ของพระพุทธองค์ 
๑๐๖ อานุภาพ “สัมมา อะระหัง” : ที่สุดแห่งถ้อยคำ 
๑๑๘ ข่าวบุญในประเทศ 
๑๒๐ ข่าวบุญต่างประเทศ 
๑๓๖ บทบรรณาธิการ : ทำอย่างไร ให้ได้บุญมากที่สุดหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสาร

ชื่อหนังสือ วารสาร"อยู่ในบุญ" ฉบับที่ 151 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558
ลำดับเรื่อง : กองสื่อธรรมะ ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 136 หน้า

ขนาดไฟล์ 30 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 30 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร