หนังสือ คำสอนของยาย ๓
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ คำสอนของยาย ๓ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

ยึดบุญเป็นที่พึ่ง

ยายยึดบุญเป็นใหญ่ ยายรักบุญ
รักบุญมากที่สุด เพราะบุญช่วยยายได้
คนยังมีกิเลส เดี๋ยวก็ดีบ้าง เดี๋ยวก็ร้ายบ้าง
ยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คำสอนของยาย ๓

ชื่อหนังสือ คำสอนของยาย ๓
ลำดับเรื่อง : พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชศโก ป.ธ.๙   จำนวนหน้า 115 หน้า

ขนาดไฟล์ 1.02 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร