หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ อยู่ในบุญฉบับ USA กันยายน 58 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

UniboonUSA5809.jpg

ทําบุญบ้านที่กิลรอย โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ทําพิธีเจริญพุทธมนต์,คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายเท็คซัส ร่วมพิธีบูชาข้าวพระ,วัดพระธรรมกายฟลอริดา จัดพิธีบรรพชาสามเณร ถวายผ้าป่าเพื่อขยายงานพระพุทธศาสนา และจุดเทียนใจไฟนิรันด์อนันตชัย,คณะพระภิกษุวัดภาวนาเดนเวอร์ ได้เดินทางไปกราบทําวัตรพระผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้าพรรษา เพื่อรับฟังโอวาทและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างวัดด้วยกัน หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf อยู่ในบุญฉบับ USA กันยายน 58

ชื่อหนังสือ อยู่ในบุญฉบับ USA กันยายน 58
ลำดับเรื่อง : Dhammakaya Foundation   จำนวนหน้า 171 หน้า

ขนาดไฟล์ 34 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 34 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 82
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล