หนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 158 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 158 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๘ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ ๖-๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เปิดแสดง ณ มหาวิหารคต วัดพระธรรมกาย เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๘ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

      นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ ๖-๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เปิดแสดง ณ มหาวิหารคต วัดพระธรรมกาย เนื่องในมหกรรมรวมพลังเด็กดี V-Star นำเสนอความรู้จากพระไตรปิฎก เรื่องราวความจริงของชีวิตหลังความตาย ที่จะนำพาทุกท่านไปสัมผัสประสบการณ์ที่สมจริง ทั้งวิกฤตของโลก ทางรอด ทางไม่รอด ทางรอดชั่วคราว และทางรอดที่แท้จริง พร้อมทั้งนิทรรศการ "พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก" เรื่องราวของมหาบุรุษผู้ทรงชี้ทางรอดที่แท้จริงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สารบัญ 

พระธรรมเทศนา
๗๔ มรดกธรรม : ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์
๗๖ ต้นบัญญัติมารยาทไทย : ตอนที่ ๔ บ่อเกิดของมารยาทไทย หมวดที่ ๑ สารูป (ข้อ ๙-๒๐ )

ปุจฉา-วิสัชนา
๘๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : เข้าวัดมานาน ทำไมยังชวนสมาชิกในครอบครัวเข้าวัดไม่ได้สักที?
๘๔ ข้อคิดรอบตัว : ทำไมต้องสั่งสมบุญบ่อย ๆ
๙๖ ฝันในฝัน : รวยสวนกระแส

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์สร้างที่ปฏิบัติธรรม
๐๘ เรื่องจากปก : นิทรรศการความรู้ที่แท้จริงเพื่อสันติภาพโลก ตอน “ทางรอดวิกฤตมนุษย์”
๑๘ ทบทวนบุญ : กฐินธรรมชัย...สองบิ๊กบุญ แต่สามปลื้ม
๓๖ ความดีสากลสู่เยาวชน AEC : เปิดมิติใหม่บวชสามเณรแก้วในทวายด้วยหลักสูตร UG 5!
๔๔ สู่เป้าหมายสามเณรทั่วไทยล้านรูป : สัมมนาครูและผู้ประสานงาน มุ่งสู่สามเณรล้านรูป
๕๒ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๗ )
๕๘ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กระแสแห่งความดีในยุคโลกาภิวัตน์
๖๔ บทความน่าอ่าน : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ... พระไตรปิฎกของชาวไทย
๗๐ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๗๒ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : น้อยนัก สั้นนัก
๘๘ DOU ความรู้สากล : แนวคิดในการสร้างวัดพระธรรมกาย
๙๒ อานุภาพ “สัมมาอะระหัง” : ภาวนา “สัมมาอะระหัง” เติมพลังให้บุญธาตุ
๑๐๖ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๔ บทบรรณาธิการ : ทำไมทำบุญ..แล้วต้องปลื้ม?หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๕๘ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  นิทรรศการความรู้ที่แท้จริง เพื่อสันติภาพโลก ตอน ทางรอดวิกฤตมนุษย์  THE LAST WAY OUT นิทรรศการ 7D ครั้งแรกของโลก วันที่ ๖-๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เปิดแสดง ณ มหาวิหารคต วัดพระธรรมกาย เนื่องในมหกรรมรวมพล

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 158 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 117 หน้า

ขนาดไฟล์ 9 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 9 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร