หนังสือ วณิชชสูตร
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วณิชชสูตร หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

บุคคลบางคน เข้าไปหาสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดี
ปวารณาสมณะหรือพราหมณ์นั้นให้บอกขอปัจจัยได้
บุคคลนั้นปวารณาด้วยปัจจัยใดให้ตามปัจจัยนั้นตามที่
ประสงค์บุคคลนั้นถ้าตายจากอัตภาพนั้นมาสู่อัตภาพนี้
หากประกอบการค้าขายใด การค้าขายอันนั้นย่อมได้กำไรตามประสงค์หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วณิชชสูตร

ชื่อหนังสือ วณิชชสูตร
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 37 หน้า

ขนาดไฟล์ 291 KB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 1
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร