หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เมษายน 59 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เมษายน 59

รวมประมวลภาพงานบูุญ
ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป


       คณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอน สหราชอาณาจักร เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เนื่องในสหวาระวันคล้ายวันเกิดที่บ้านของ กัลฯLaksika Bowles (ลักษณ์ศิกา โบวล์) ณ เมือง Swindon,วัดพระธรรมกายแมน เชสเตอร์ จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้น เดือนในเวลาตี 2 ครึ่งพร้อมกับวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย, คณะพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายบาวาเรีย จัดงานบุญเพื่อเตรียมเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่สองในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยใช้ชื่อศูนย์ว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรม เด้กเก้นดอร์ฟ (Deggendorf), วัดพระธรรมกายเบอร์ลินจัดพิธีบูชาข้าวพระ, คณะสงฆ์วัดพระธรรมกายปารีส เดินบิณฑบาตรเขตไชน่าทาวน์(คุ้ม13) ทุกวันเสาร์ต้นเดือน, วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดงานบุญอาทิตย์ต้นเดือน, มาฆบูชา วัดพระธรรมกายนอร์เวย์  ลูกพระธัมฯนอร์เวย์ พร้อมใจกัน มาประกอบพิธีจุดโคมมาฆประทีปเนื่องในวันมาฆบูชา, วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ จัดพิธีบวชอุบาสิกาแก้วและบูชาข้าวพระ, วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติ ธรรมเมืองเจนีวา 

บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน
ปิดเทอมนี้ ไปบวชเณรดีกว่า ช่วยกันฟื้นฟูพระศาสนาทั่วไทย


พระธรรมเทศนา
๗๔ มรดกธรรม : รู้จักโภชนาหาร
๗๖ ต้นบัญญัติมารยาทไทย : ตอนที่ ๗ ภิกษุพึงทำความศึกษาว่า เมื่อรับบิณฑบาต เราจักแลดูแต่ในบาตร หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต (ข้อ ๒)

ปุจฉา-วิสัชนา
๘๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : เหตุใดเราจึงควรทำบุญบ่อยๆ จะทำเฉพาะเวลาที่มีความทุกข์ไม่ได้หรือ?
๘๔ ข้อคิดรอบตัว : กฏหมายกับกฏแห่งกรรม
๙๖ ฝันในฝัน : let it be. ปล่อยวาง แต่ไม่ปล่อยปละละเลยในหน้าที่

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน
๑๐ ทบทวนบุญ : วันมาฆบูชามหาสมาคม 
๓๐ เรื่องจากปก : บรรพชาสามเณรล้านรูป สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองยาวนาน
๕๐ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๐)
๕๖ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : กระแสแห่งความดี
๖๔ บทความน่าอ่าน : ตู้พระไตรปิฏกมรดกประณีตศีลป์
๗๐ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๗๒ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : บอกกล่าวเล่าทุกข์
๘๘ DOU ความรู้สากล : ท่าทีต่อสงฆ์ในยุคปัจจุบัน
๙๒ อานุภาพ "สัมมาอะระหัง" : "สัมมาอะระหัง" ชีวิตดี สังคมดี โลกนี้สงบสุข
๑๐๖ ข่าวบุญในประเทศ
๑๐๘ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๒๔ บทบรรณาธิการ : อย่ารอให้ประเทศไทยไร้พระพุทธศาสนา!

 

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรีหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เมษายน 59

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU เมษายน 59
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 0 หน้า

ขนาดไฟล์ 13 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 13 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล