หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 59 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารแจกฟรี  หนังสือฟรี .pdf วารสารฟรี  .pdf magazine free .pdf แจกฟรี โหลดฟรี

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 59

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 59

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระอาทิตย์ต้นเดือน เวลาตี 3 ครึ่ง พร้อมกับพิธีบูชาข้าวพระตามวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย , ลูกพระธัมฯวัดพุทธไฮล์บรอนน์ จัดงานบุญบูชาข้าวพระ โดยประธานนำกล่าว ถวายกองทุนต่างๆ , วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน จัดงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ภาคเช้า เป็นพิธีบูชาข้าวพระ ภาคสาย เป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ,

 

หล่อรูปเหมือนทองคำ บูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ

ร่วมใจกันหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตน์อุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันคุ้มครองโลก) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
สารบัญ
พระธรรมเทศนา

๗๘ มรดกธรรม : ศีล ๕ สิกขาบท สุราเป็นตัวสำคัญ
๘๐ ต้นบัญญัติมารยาทไทย : ตอนที่ ๘ หมวดที่ ๒ โภชนปฏิสังยุต ข้อ ๓, ข้อ ๔
ปุจฉา-วิสัชนา
๘๔ หลวงพ่อตอบปัญหา : พระพุทธศาสนามีคำสอน ที่เป็นเคล็ดลับหลักประกันความสำเร็จ ของการทำงานอยู่บ้างไหม?
๘๘ ข้อคิดรอบตัว : อากาศร้อน ใจร้อน
๑๐๐ ฝันในฝัน : คุณยาย รร.อนุบาลฯ คุณครูไม่ใหญ่ หัวหน้าชั้น

บทความ-ข่าวสาร
๐๒ อานิสงส์แห่งบุญ : อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ
๑๐ เรื่องจากปก : หล่อรูปเหมือนทองคำบูชาธรรมคุณยายอาจารย์ฯ
๑๘ ทบทวนบุญ : ตอกเสาเข็มมหามงคลวันนี้ปลื้มปีติสุดประมาณ
๓๘ ชวนอ่าน : ย้อนใจไปสู่สมัยพุทธกาล
๔๘ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๑๑)
๕๔ ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป : ชนะอุปสรรคด้วยการให้
๖๐ สร้างโลกแก้ว : “พีซอาร์คิเทค” ผู้ออกแบบแผนปฏิบัติการเพื่อสรรค์สร้างสันติภาพโลก
๖๘ บทความน่าอ่าน : ลายรดน้ำ วิถีธรรม วิถีไทย
๗๔ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๗๖ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ความเป็นผู้ใหญ่
๙๒ DOU ความรู้สากล : คุณสมบัติของผู้บวชในพระพุทธศาสนา
๙๖ อานุภาพ “สัมมาอะระหัง” : “สัมมาอะระหัง” ให้เป็นลมหายใจ เมื่อใจดี อะไร ๆ ก็จะดีตามไปด้วย
๑๑๒ ข่าวบุญต่างประเทศ
๑๖๔ บทบรรณาธิการ : ไม่ตาย..ดีที่สุดหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 59

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญ ฉบับยุโรป EU พฤษภาคม 59
ลำดับเรื่อง : ชมรมผู้รักบุญ   จำนวนหน้า 166 หน้า

ขนาดไฟล์ 16 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 16 MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

     ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล