หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

อสชฺฌายมลา มนฺตา อนุฏฺฐานมลา ฆรา
มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ปมาโท รกฺขโต มลํ ฯ


"มนต์ทั้งหลาย มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน
เรือน มีความไม่หมั่นเป็นมลทิน
ความเกียจคร้าน เป็นมลทินของผิวพรรณ
ความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษา"

พุทธพจน์หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf สวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔

ชื่อหนังสือ สวดมนต์ ฉบับพุทธบริษัท ๔
ลำดับเรื่อง : วัดพระธรรมกาย   จำนวนหน้า 120 หน้า

ขนาดไฟล์ 5.78 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย


  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร