หนังสือ นักสร้างบารมีต้องไม่มีข้อเเม้
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ นักสร้างบารมีต้องไม่มีข้อเเม้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

 

คำนำ

            พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์(หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นครูสอนธรรมะคนแรกของอาตมภาพ อาตมภาพได้พบท่านเมื่อคราวอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ปีพุทธศักราช2521 ท่านเป็นผู้เปิดโลกทัศน์ให้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธศาสนาอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน อบรมกล่อมเกลาจนกระทั่งได้พบพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ทำให้มีอุดมการณ์เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน
            พระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวท่านมีวิญญาณของความเป็นครูชั้นเลิศ ไม่เคยเบื่อหน่ายในการอบรมศิษย์เลย ไม่เฉพาะเพียงการสอนธรรมะ ท่านยังเป็นผู้ฝึกหัดทักษะการเขียนหนังสือธรรมะให้อาตมภาพตั้งแต่ยังเรียนอยู่คณะแพทย์ จุฬาฯ เขียนหนังสือมงคลชีวิตเสร็จแต่ละบทละตอนพอคืนวันศุกร์ก็มาค้างวัดหลวงพ่อท่านเมตตาอ่านตรวจแก้และให้คำแนะนำอย่างละเอียดชัดเจนกล่าวได้ว่าที่มีโอกาสอุปสมบท พอมีความรู้ธรรมะ มีทักษะการเทศน์การเขียนอย่างที่เป็นในปัจจุบันก็ด้วยความเมตตาอบรมสั่งสอนของท่าน
          เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นจากโอวาทของท่านที่ได้รับฟังในวาระโอกาสต่าง ๆ ตระหนักซาบซึ้งว่าเป็นโอวาทอันทรงคุณค่าที่ท่านกลั่นขึ้นจากประสบการณ์ในการสร้างบารมีกว่า 50 ปี และฝึกสอนศิษย์มานับหมื่นนับแสนคน
           เมื่อได้รับฟังโอวาทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระวันคล้ายวันเกิด ก็เกิดแรงบันดาลใจจึงเรียบเรียงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เสร็จภายในคืนนั้น และกราบขอความเมตตาหลวงพ่อท่านช่วยตรวจแก้อีกครั้ง เพื่อให้ตรงกับเจตนารมณ์ของท่านที่สุด และพิมพ์มอบให้สมาชิกองค์กรในวาระครบรอบ 47 ปีแห่งการสร้างวัดพระธรรมกาย
           หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มน้อยอ่านเพียงไม่กี่นาทีก็จบ แต่สรุปจากแก่นคำสอนอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยรักษาวัฒนธรรมองค์กรของวัดพระธรรมกาย ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาและปฏิบัติให้สมกับความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีต่อพวกเราทุกรูปทุกคน

สารบัญ

ทำไมบางคนสร้างบารมีได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง.........................................................................10
ต้นธารของความดีงามทั้งปวง...........................................................................................18
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า............................................................................................24
"ว่าอย่างไรว่าตามกัน" นัยยะที่เเท้จริง......................................................................... ......28
ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข สาเหตุเเห่งความเสื่อมของมหาอาณาจักรในอดีต....................................34
บทสรุป......................................................................................................................52หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ นักสร้างบารมีต้องไม่มีข้อเเม้
ลำดับเรื่อง : พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ (พระมหาดร สมชาย ฐานวุฑฺโฒ) M.D.; Ph.D.   จำนวนหน้า 62 หน้า

ขนาดไฟล์ 18MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 18MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 3
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร