หนังสือ โชติกเศรษฐี
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ โชติกเศรษฐี หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ

           หากคิดจะศึกษาประวัติชีวิตของใครสักคน เราก็คงอยากได้ข้อคิดดีๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดให้เราได้ เรื่องราวของท่านโชติกเศรษฐีนี้ก็เช่นกัน ถือเป็นบุคคลอัศจรรย์ที่น่าศึกษาเหลือเกินเพราะท่านรวยที่สุดในโลกยุคนั้น อีกทั้งการศึกษาเรื่องราวของท่าน ยังทำให้เราทราบถึงขั้นตอนสู่การเป็นมหาเศรษฐีตามพุทธวิธีได้อย่างชัดเจนที่สุด
          จุดนี้..นับเป็นความโชคดีมากๆ เพราะถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงระลึกชาติแล้วทรงนำมาตรัสบอกดังมีบันทึกเรื่องราวไว้ในพระไตรปิฎก เราคงไม่อาจรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เลย และนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป..เรื่องราวชีวิตอันเข้มข้นของท่านโชติกเศรษฐี พร้อมจะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างความดีอันไม่รู้จบให้เกิดขึ้น ณ บัดนี้...

 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ โชติกเศรษฐี
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 128 หน้า

ขนาดไฟล์ 28MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 28MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 10
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร