หนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับปรโลก
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับปรโลก หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

"ปรโลกมี ๒ ทาง คือสุคติภูมิกับทุคติภูมิ
ถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมอง มีสุคติเป็นที่ไป
ถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส มีทุคติเป็นที่ไป
เหตุที่จะทำให้จิตผ่องใสได้ คือ
ต้องทำใจให้คุ้นเคยกับพระรัตนตรัย
หมั่นสั่งสมบุญกุศล ความดีงามต่างๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
แล้วภาพสุดท้ายของชีวิตก่อนจะละโลก
ใจของเราก็จะใสบริสุทธิ์
จะปิดประตูอบายภูมิไปสู่สุคติโลกสวรรค์
เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่องการเดินทางไปสู่ปรโลก
หรือชีวิตหลังความตาย
จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาอย่างยิ่ง"หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับปรโลก

ชื่อหนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับปรโลก
ลำดับเรื่อง : พระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   จำนวนหน้า 585 หน้า

ขนาดไฟล์ 5.71 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร