หนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

"พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด
สิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดยิ่งกว่านี้
หรือเสมอเหมือนนี้ไม่มี
เพราะพระรัตนตรัยเป็นแหล่งกำเนิดแห่งความสุข
และเป็นอิสระจากกิเลสอาสวะ ไม่มีใครบังคับบัญชาได้
สิงสถิตอยู่ภายในตัวของเรา
เข้าถึงเมื่อไร ความสุขก็บังเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อนั้น
ความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วของดวงจิตของเราก็จะเกิดขึ้นในทันที
ความรู้แจ้งของชีวิตว่า เราเกิดมาทำไม
อะไรคือเป้าหมายของชีวิต
เราก็จะได้ทราบด้วยตัวของเราเอง"หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย

ชื่อหนังสือ ธรรมะเพื่อประชาชน ฉบับพระรัตนตรัย
ลำดับเรื่อง : พระธรรมเทศนา พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)   จำนวนหน้า 604 หน้า

ขนาดไฟล์ 6.40 MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 2
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร