หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๗๙
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๖๖ สร้างปัญญาเป็นทีม ( ตอนที่ ๑๐ ) : วิชาครูของพระสารีบุตร : การหมุนธรรมจักรด้วยคุณธรรมประจำตัว(ต่อ) 

ปุจฉา-วิสัชนา
๗๒ หลวงพ่อตอบปัญหา : คนที่เคยดำเนินชีวิตผิดพลาด จะเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไรให้ถูกทาง
๗๖ ข้อคิดรอบตัว: บริบทของความเป็นเพื่อน
๙๐ ฝันในฝัน : พลังบุญธรรมจักร
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ รายงานพิเศษ : วัดพระธรรมกายร่วมพิธีวางดอกไม้จันน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
๐๘ ทบทวนบุญกฐิน : อิ่มบุญสร้างความดี ปลื้มกฐินสามัคคี บำรุงวัด ธำรงพระพุทธศาสนา
๒๖ ทบทวนบุญวันเกิดหลวงปู่ : น้อมรำลึกกตัญญูบูชา ในวาระครบ ๑๓๓ ปี พระมงคลเทพมุนี
๓๘ เคลียร์ข่าววัด : การนั่งสมาธิเเล้วเห็นองค์พระมีในพระไตรปิฎกหรือไม่?
๔๔ สร้างคนให้เป็นคนดี : กุลบุตรชาวไทยร่วมใจบวชเชิดชูพระศาสนา
๔๘ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๘)
๕๔ บทความน่าอ่าน : เอกลักษณ์ใบลานอักษรสิงหล
๖๐ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๖๒ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๖๔  ส่องธรรม ล้ำภาษิต  : ผู้สูงส่งในดวงใจ
๘๐ อานิสงส์แห่งบุญ : ยอดกัลยาณมิตรผู้นำบุญ
๘๔ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต..ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่๑)
๘๖ DOU ความรู้สากล : กัลยาณมิตรกับความเป็นพระโพธิสัตว์
๙๐ พลังบุญสวดธรรมจักร : สวดให้ใจใส สวดให้ใจสว่าง ทุกอย่างสำเร็จ
๑๐๒ ข่าวบุญในประเทศ / ต่างประเทศ
๑๑๖ บทบรรณาธิการ : สิ่งใดวัดความสำเร็จในชีวิตมนุษย์?


 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 179 ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลำดับเรื่อง : สำนักสื่อสารองค์กร มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 120 หน้า

ขนาดไฟล์ 10MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 10MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร