หนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 182 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 182 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

 

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๘๒
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑


สารบัญ
พระธรรมเทศนา
๗๔ สร้างปัญญาเป็นทีม : ตอนที่ ๑๓ การหมุนธรรมจักรด้วยการเผยแผ่ตามยุทธศาสตร์ทิศ ๖
ปุจฉา-วิสัชนา
๘๐ หลวงพ่อตอบปัญหา : โครงการเดินธุดงค์ธรรมชัยจะทำให้พระพุทธศาสนาของเรามีการสืบทอดให้จีรังยั่งยืนต่อไปได้อย่างไร ?
๙๖ ฝันในฝัน : เบญจทรัพย์ บุญที่เป็นต้นบุญต้นแบบ
บทความ-ข่าวสาร
๐๒ ชวนอ่าน : ปรากฏการณ์อัศจรรย์บนรันเวย์
๑๔ วันเด็ก : วันที่เด็กรอคอย
๒๒ บุญพิเศษ : กตัญญุตา บูชาธรรม ในวาระครบ ๑๐๙ ปี วันคล้ายวันเกิดคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
๒๘ เคลียร์ข่าววัด : ทำบุญมากได้มากจริงหรือ ?วัดพระธรรมกายสอนผิดหรือไม่ ?
๓๒ ทบทวนบุญ : ๑ มกราคม เริ่มต้นศักราชใหม่ในการสร้างบารมี
๔๔ บทความบุญ : มาฆบูชา การรวมตัวของผู้มีศีลย่อมยังโลกนี้ให้สว่างไสว
๕๐ สร้างคนให้เป็นคนดี : บวชนานาชาติ ๑๒ ประเทศองค์การพุทธโลก รุ่นที่ ๑
๕๖ บทความพิเศษ : หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๓๑)
๖๒ บทความน่าอ่าน : มิงกะลาบา...เยือนเมียนมาค้นหาคัมภีร์ (ตอนที่ ๓)
๖๘ ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
๗๐ ภาพเก่าเล่าประวัติศาสตร์
๗๒ ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ไม่หลงสักการะ
๘๔ อ่านอดีต ขีดอนาคต : ย้อนอดีต...ท่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา (ตอนที่ ๕)
๘๘ DOU ความรู้สากล : ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่
๙๒ พลังบุญสวดธรรมจักร : สวดธรรมจักรให้ดวงจิตสว่างไสว ทำอะไรก็รุ่งเรือง
๑๑๒ บทบรรณาธิการ : อาชีพ ๕ อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามทำหนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ วารสารอยู่ในบุญฉบับที่ 182 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ลำดับเรื่อง : มูลนิธิธรรมกาย   จำนวนหน้า 107 หน้า

ขนาดไฟล์ 11MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 11MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 4
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร