หนังสือ มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี . pdf อีบุค (ebooks)

คลังหนังสือธรรมะ วารสาร นิตยสาร รายเดือน แจกฟรี .pdf อีบุค (ebooks)

หนังสือแจกฟรี สามารถเปิดอ่านได้จาก เครื่องอ่านหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-reader) ทั่วไป เช่น ipad, ipod, iphone และอุปกรณ์อื่นๆ เปิดอ่านได้ทันทีจากที่ไหนก็ได้

ชื่อหนังสือ มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้ หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

คำนำ
              เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๓๓ ในพิธีแสดงมุทิตาสักการะเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดของพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัดตชีโว)รองเจ้าอาวาสวัดพระ
ธรรมกายท่านได้กรุณาแสดงปาฐกถาธรรมแก่พระภิกษุสามเณร ณ วัดพระธรรมกาย ในหัวข้อธรรมเรื่อง "ข้อคิดนักสร้างบารมี"ในโอกาสนั้น พระเดชพระคุณ หลวงพ่อ
ได้ปรารภถึงสาเหตุที่ทำให้ท่านสามารถสร้างบุญสร้างบารมีมาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน แม้จะมีขวากหนามรอบด้าน ก็ไม่เคยคิดท้อถอย ได้แต่เดินหน้าเรื่อยไป
ข้อคิดที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อให้ไว้นั้น มิได้ใช้ได้ดีเฉพาะกับพระภิกษุสามเณรเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์อย่างสูงสำหรับทุกท่านที่ปรารถนาจะแกฝนอบรมตนเองทั้ง
ในด้านการดำเนินชีวิต การตัดสินใจการมองและแก้ไขปัญหา และการประพฤติธรรมให้ยิ่งๆ ขึ้นไป และเพื่อความเหมาะสมและชัดเจน ทางบริษัท บี เอ็น เค อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ กัดจึงได้กราบเรียนขออนุญาตต่อพระเดชพระดุณหลวงพ่อ ตั้งชื่อหนังสือเป็น"มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้"

สารบัญ
บทนำ...1
เรื่องที่1 การตัดสินเเละการตัดสินใจ...7
เรื่องที่2 ความอดทน...13
เรื่องที่3 กิจวัตรที่ควรประพฤติปฎิบัติ...33หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf
หนังสือธรรมะแจกฟรี .pdf

ชื่อหนังสือ มองอย่างนักคิด ทำอย่างนักสู้
ลำดับเรื่อง : พระเผด็จ ทัตตชีโว   จำนวนหน้า 58 หน้า

ขนาดไฟล์ 5MB

ช่องทางที่ 2 ขนาดไฟล์ 5MB
คุณภาพของสื่อ :
คะแนนปัจจุบัน : 0
บริการสั่งออนไลน์
  • หนังสือใช้โปรแกรม Acrobat อ่าน ถ้าท่านยังไม่มีโหลดได้ที่นี่
    แจ้งเสีย

  • สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร